loader

Huvud

Diagnostik

Fördelar för diabetiker år 2018

I diabetes av vilken typ som helst, behöver endokrinologiska patienter dyra läkemedel och olika medicinska förfaranden. Med tanke på den kraftiga ökningen av förekomsten tar staten olika åtgärder för att stödja patienter. Fördelarna med diabetiker gör det möjligt för dig att få de nödvändiga medicinerna, samt få gratis behandling i en dispensär. Inte alla patienter är informerade om möjligheten att erhålla social trygghet.

Är alla diabetiker berättigade till förmåner? Är det nödvändigt att ansöka om funktionshinder? Tala om detta ytterligare.

Vilka är fördelarna med diabetes mellitus?

Statusen för diabetiker i Ryssland är en ganska kontroversiell fråga, som bland annat sällan nämns i media och vid mottagning hos endokrinologen.

Dock har någon patient, oberoende av sjukdoms svårighetsgrad, typ eller invaliditet, rätt till förmåner för diabetiker.

Dessa inkluderar:

För att genomgå forskning vid diagnoscentralen frigörs patienten från studier eller arbete på det sätt som föreskrivs i lagen under en viss tidsperiod. Förutom studien av levern och sköldkörteln kan en diabetiker få hänvisning till diagnosen av nervsystemet, kardiovaskulärsystemet, synen.

Ett besök hos alla specialister och testning är helt gratis för patienten, och alla resultat skickas till hans läkare.

Ett exempel på ett sådant diagnostiskt centrum är det endokrinologiska centret för medicinskakademin i Moskva, som ligger i tunnelbanestationen Akademicheskaya.

Förutom dessa sociala stödåtgärder har patienter rätt till ytterligare förmåner, vars karaktär beror på sjukdomstypen och dess svårighetsgrad.

Fördelar för patienter med typ 1-diabetes

För insulinberoende patienter har ett speciellt komplex av medicinskt stöd utvecklats, inklusive:

 1. Tillhandahållande av läkemedel för behandling av diabetes och dess effekter.
 2. Medicinska tillsatser för injektion, mätning av socker och andra förfaranden. Expendables beräknas på ett sådant sätt att patienten kan utföra ett insulintest minst 3 gånger om dagen.
Patienter som inte kan hantera sjukdomen på egen hand kan räkna med hjälp av en socialarbetare. Hans uppgift är att betjäna patienten hemma.

Ofta leder insulinberoende diabetes till funktionshinder, så typ 1-diabetiker får rätt till alla tillgängliga fördelar för en given status.

Behöver du expertråd om detta? Beskriv ditt problem och våra jurister kommer snart att kontakta dig.

Fördelar för typ 2-diabetes

För patienter med typ 2-diabetes är följande fördelar tillgängliga:

 1. Återhämtning i sanatorier. Endokrinologens patienter kan räkna med social rehabilitering. Så, patienter har möjlighet att lära sig, ändra yrkesorientering. Med hjälp av regionala stödåtgärder går diabetiker av den andra typen in för sport och tar rekreationskurser i sanatorier. Du kan få en biljett till ett sanatorium utan att ha en tilldelad funktionshinder.

Förutom gratis kuponger, återbetalas diabetiker för:

 • vägen;
 • mat.
 • Gratis läkemedel för behandling av diabeteskomplikationer. Patienten kan förskrivas följande typer av droger: 1. Fosfolipider (läkemedel som stöder leverans normala funktion).2. Medel för att hjälpa bukspottkörteln (pankreatin).

  3. Vitaminer och vitaminminerala komplex (tabletter eller lösningar för injektioner).

  4. Läkemedel för att återställa försvagade metaboliska processer (läkemedel väljs individuellt av läkaren från listan över fria läkemedel).

  5. Trombolytiska läkemedel (läkemedel för att minska blodkoagulering) i piller och injektioner.

  6. Hjärtläkemedel (nödvändig för normalisering av hjärtets arbete).

  8. Läkemedel för behandling av högt blodtryck.

  Dessutom kan andra läkemedel (antihistaminer, antimikrobiella medel etc.) som är nödvändiga för behandling av diabeteskomplikationer också ordineras till patienter.

  Förutom glukosreducerande läkemedel sätts diabetiker på extra medicinering.

  Patienter med typ 2-diabetes behöver inte insulin, men är berättigade att få glukoleter och testremsor. Antal testremsor beror på huruvida patienten använder insulin eller inte:

  • för insulinberoende, 3 testremsor sätts dagligen;
  • om patienten inte använder insulin - 1 testremsa dagligen.

  Patienter som använder insulin ges injektionssprutor i en mängd som är nödvändig för daglig administrering av läkemedlet.

  Vem har rätt till funktionshinder vid diabetes

  Låt oss prata om fördelarna för diabetiker som handikappade.

  För att få handikappstatus måste du kontakta en specialiserad läkarundersökningsbyrå underställd hälsovårdsministeriet. Riktningen i en byrå skrivs ut av endokrinologen. Och även om den behandlande läkaren inte har rätt att vägra patienten i en sådan tjänst, om patienten av en eller annan anledning inte gjorde det, kan patienten själv gå till kommissionen.

  Enligt de allmänna regler som fastställts av hälsovårdsministeriet är en handikapp 3 grupper, som skiljer sig åt sjukdoms svårighetsgrad.

  Tänk på dessa grupper i samband med diabetes.

  1. Handikappgrupp 1 är tilldelad patienter som, på grund av diabetes, helt eller delvis förlorat sin syn, har allvarliga skador i hjärt-kärlsystemet, lider av nervsystemet, har cerebrala cortexpatologier. Denna kategori är hänförlig till patienter som i flera fall kom till en koma. Även till den första gruppen ingår patienter som inte kan utan hjälp av sjuksköterska.
  2. Dessa samma komplikationer med mindre uttalade tecken tillåter oss att tillskriva patienten den 2: a kategorin av funktionshinder.
  3. Kategori 3 är tilldelad patienter med måttliga eller lätta symtom på sjukdomen.

  Beslutet om att tilldela en kategori reserveras av kommissionen. Grunden för beslutet är patientens medicinska historia, som innehåller resultaten av studier och andra medicinska handlingar.

  Vid oenighet med presidiets slut har patienten rätt att överklaga de rättsliga myndigheterna för att överklaga beslutet.

  Funktionshinder tillåter diabetiker att få sociala förmåner. Förmånen är i huvudsak en icke-arbetspension, reglerna för mottagandet och betalningsbeloppet bestäms av den relevanta federala lagen av den 15.12.2001 N 166-ФЗ om statspensionsavsättning i Ryska federationen.

  Hämta för att visa och skriva ut

  Förmåner för funktionshindrade

  Personer med diabetes som får funktionshinder har rätt till allmänna förmåner för alla personer med funktionshinder, oavsett orsakerna till deras status.

  Vilka stödåtgärder tillhandahåller staten?

  1. Hälsotjänstgöring.
  2. Hjälp av kvalificerade yrkesverksamma.
  3. Informationsstöd.
  4. Skapa förutsättningar för social anpassning, utbildning och arbete.
  5. Rabatter för bostäder och kommunala tjänster.
  6. Ytterligare kontantbetalningar.

  Fördelar för barn med diabetes

  Barn med diagnos av "diabetes" tilldelas en speciell patientgrupp. Sjukdomen påverkar den lilla kroppen särskilt starkt, och i fallet med en insulinberoende typ av diabetes upprättas ett barns funktionshinder. Det är viktigt att föräldrarna blir informerade om statens fördelar, vilket gör det möjligt att minska kostnaden för behandling och rehabilitering av ett sjukt barn.

  Barn med funktionshinder beviljas följande privilegier:

  Föräldrar till ett sjukt barn under 14 år får kontantbetalningar i medelinkomst.

  Föräldrar eller vårdnadshavare har rätt att minska arbetstiden och få ytterligare lediga dagar. Ålderspension för dessa personer beviljas före schemat.

  Hur man får fördelar

  Fördelarna för diabetiker ges av de verkställande organen vid framläggning av ett specialdokument till patienter. Dokumentet, som tillåter att få stöd från staten, utfärdas till patienten hos endokrinologen eller hans representant i centrum av diabetologin på platsen för den aktuella uppehållstillståndet.

  Hur man får mediciner

  En recept för gratis medicin är föreskriven av en endokrinolog.

  För att få recept måste patienten vänta på resultaten av alla prov som krävs för att fastställa en noggrann diagnos. Baserat på de undersökta studierna planerar läkaren ett schema för att ta medicinen, bestämmer dosen.

  I statens apotek ges patienten strikt i de kvantiteter som föreskrivs i receptet.

  I regel finns det tillräckligt med medicin för en månad eller mer, varefter patienten måste gå till doktorn igen.

  En endokrinolog har inte rätt att vägra skriva recept om patienten har diagnos av diabetes på kortet. Om det ändå hände, bör du kontakta huvudläkaren på kliniken eller hälsoavdelnings specialister.

  Rätten till andra former av stöd, om droger eller utrustning för mätning av socker, förblir hos endokrinologens patient. Dessa åtgärder har rättsliga grunder i form av Ryska federationens förordning av den 30.07.94 nr 890 och hälsodepartementets brev nr 489-VS.

  Den listade lagstiftningen fastställer för hälsovårdsinstitut att ge patienter och patienter medicin och medicinska produkter.

  Hämta för att visa och skriva ut

  Avståelse av förmåner

  Det antas att om man avvisar full social trygghet får patienter med diabetes rätt till ekonomiskt stöd från staten. I synnerhet talar vi om ekonomisk ersättning för oanvända kuponger till sanatoriet.

  I praktiken går betalningsbeloppet inte i jämförelse med kostnaden för vila, därför är det bara värt att neka fördelar endast i undantagsfall. Till exempel, när resan inte är möjlig.

  Vi beskriver typiska sätt att lösa juridiska problem, men varje fall är unikt och kräver individuell juridisk hjälp.

  För att snabbt lösa ditt problem rekommenderar vi att du kontaktar kvalificerade advokater på vår webbplats.

  Förändringar 2018

  År 2018 planeras inga förändringar i förfarandet för beviljande av förmåner till diabetiker.

  Våra experter övervakar alla ändringar i lagstiftningen för att ge dig korrekt information.

  Fördelar för diabetiker

  Inkomsterna för våra medborgare, särskilt de som är invaliderade, är vanligtvis inte tillräckligt bra, vilket påverkar både levnadsstandarden och behandlingen i allmänhet.

  Benefit Medication för Diabetes - Sant eller Myt

  Varje patient med diagnos av diabetes faller under förmånskategorin och har därför rätt att ge honom gratis medicin för behandling av sjukdomen.

  Dessutom kan funktionshindrade medborgare också kvalificera sig för ett fullständigt medicinskt "socialt" paket, dvs. att få en kupong till automaten en gång vart tredje år.

  • har möjlighet att få gratis insulin, sprutor för introduktion,
  • Dessutom har denna kategori rätt att kräva (om nödvändigt) sjukhusvistelse i ett sjukhus för samråd.
  • Medborgare med denna sjukdom kan kvalificera sig för apparater (och komponenter för dem med en hastighet av 3 testremsor per dag) för övervakning av hemglukos.

  Sjukdom typ 1 diabetes leder i de flesta fall till funktionshinder, så förutom de fördelar som är förknippade med diabetiker har dessa patienter rätt till vissa läkemedel som endast är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Därför, när en läkare föreskriver ett dyrt läkemedel som inte ingår i den fria listan över diabetesbehandling, kan du begära det baserat på listan över tillgängliga alternativ för den funktionshindrade personen.

  • kan förvänta sig att få droger med hypoglykemisk effekt, vilket är avgörande för dem. Mängden och dosen, som vid den första typen av sjukdomen, föreskrivs av endokrinologen, och receptet för dem varar också en månad.
  • Behov av insulinstöd är patienter i denna kategori berättigade att få blodglukosmätare och testremsor för dem. Förbrukningsremsor till dem utfärdas med beräkning av trippel användning per dag.
  • Diabetiker med den andra typen, som inte behöver insulininjektioner, kan också räkna med testremsor (en bit per dag), men mätaren måste köpas oberoende. Undantaget består av synskadade patienter, och enheter för kontroll ges också till dem på gynnsamma villkor.

  Barnens kategori, såväl som gravida kvinnor, förutom basmedicin och en spruta, har rätt att få gratis blodsockermätare (med tillbehör) samt en sprutpenn. Barnen kan också koppla av i ett sanatorium, och barnen - tillsammans med föräldrarna, för dem som bor med barn kommer det att finnas gratis. Denna kategori kan också hoppas på fri resa till behandlingsplatsen med tåg, buss eller annan transport.

  Frivilligt avslag på förmåner

  Det frivilliga upphävandet av förmåner som tillhandahålls diabetiker med funktionsnedsättning innebär avskaffande av det fullständiga medicinska sociala paketet, i synnerhet avskaffandet av möjligheten att besöka ett sanatorium. I det här fallet kommer patienten att få ekonomisk ersättning för oanvända tillstånd. Betalningsbeloppet motsvarar dock inte kostnaden för vila, vilket innebär att det är rimligt att endast neka dessa fördelar om resan är omöjlig av någon anledning.

  Vad gäller resten av listan över förmåner, trots det frivilliga avslaget, har diabetespatienten rätt att ta emot droger, sprutor och utrustning för mätning av glukos.

  • Resolution av den 30 juli 1994 nr 890 om statligt stöd till läkemedelsindustrins utveckling och förbättring av befolkningens och hälsovårdsinstitutens tillhandahållande av läkemedel och medicinska produkter.
  • Brev nr 489-VS av 02/03/2006 Om frisättning av läkemedel till befolkningen enligt doktorsordinationer.

  Datum: Fördelarna och skadan av diabetes. Kan diabetiker äta torkad frukt? Läs mer i den här artikeln.

  Medicinsk hjälp från staten: en lista

  Vissa kategorier av diabetiker har rätt att få gratis glukosmätningsanordningar och förbrukningsmaterial för dem. Du kan läsa mer ovan om det här, så vi kommer inte att upprepa.

  • Acarbose tabletter;
  • Glikvidon tabletter;
  • Glibenclamid tabletter;
  • Glukofage tabletter;
  • Glibenklamid + Metformin;
  • Gliclazid modifierade tabletter;
  • Glipizid tabletter;
  • Glimepirid tabletter;
  • Insulin aspart i injektionsvätska, lösning;
  • Insulin aspart bifasisk i suspension för injektion;
  • Insulin glargin i lösning för subkutan administrering;
  • Insulin bifasisk människa i suspension för administrering under huden;
  • Insulin lispro i lösning för injektionsvätskor;
  • Insulin Detemmer för administrering under huden;
  • Insulinlöslig människa i lösning för injektioner;
  • Insulin-isofran i suspension för injektion;
  • Metformin tabletter;
  • Rosiglitazon tabletter;
  • Repaglinid tabletter;
  • Etylalkohol (100 gram);
  • Insulinsprutor och nålar.

  Hur får man förmånliga droger

  Du kan få förmånliga läkemedel i etablerade statliga apotek strikt i det belopp som föreskrivs i utnämningen. Vanligtvis ges en kurs för en månad eller lite mer omedelbart. I framtiden, för nästa sats av droger, måste du kontakta specialist igen och skicka de nödvändiga testen. Därefter skriver läkaren ett andra recept.

  Är björksoppa användbar för diabetes? Vilka egenskaper har den och kan du lita på den förpackade analogen juice?

  Bönor i kosten av diabetiker. Användbara egenskaper, typer, effekter på kroppen.

  Varför nekar diabetiker inte förmåner?

  Endast en enskild faktor kan svara på denna fråga. Programmet för att tillhandahålla viktiga mediciner för diabetiker har gjort deras dyra behandling billigare. Men tyvärr bestämde många patienter att dra sig tillbaka från detta program och vägra behandling till förmån för finansiella betalningar och motivera dem med god hälsa. Detta är dock mer än oskäligt, eftersom kompensationsbeloppet för närvarande är lite mindre än tusen rubel och kostnaden för behandling i en dispensär överstiger det avsevärt.

  Rabatt mediciner för diabetiker: en lista över droger för diabetes

  Föredragsmedicinering för typ 2-diabetiker är en slags hjälp från staten. Diabetes är en förförisk sjukdom, vars framsteg är olika komplikationer. Detta kan vara suddig syn, gangrän, leverdysfunktion, njureproblem och andra negativa effekter.

  I sådana fall måste vissa diabetiker ge upp sin yrkesverksamhet. Först och främst handlar det om arbete som kräver en hög koncentration av uppmärksamhet, till exempel körning av ett motorfordon eller kontroll av komplexa maskiner.

  Dessutom är behandlingen av diabetes för närvarande dyr för patienten. Kostnaden för många droger är mycket hög, och inte alla har råd att köpa dem. För detta ger staten fördelar - socialt bistånd, invalidpensioner och läkemedel (utan kostnad).

  Handikappgrupper i diabetes

  För det första är det nödvändigt att ta reda på vilken grupp av funktionshinder en person med diabetes har tillhör. På grund av resultaten av studien kan den definieras i grupper 1, 2 eller 3 av funktionshinder.

  Den första gruppen innehåller de patienter som kraftigt försämrat det visuella apparatens arbete, det var gangren, sannolikheten för trombos och den frekventa förekomsten av koma är sannolikt. Sådana patienter kan inte utan extern tillsyn, det är svårt för dem att tjäna sig själva.

  Den andra gruppen av funktionshinder är föreskriven för utveckling av njursvikt, psykiska störningar på grund av diabetes och diabetisk neuropati. I det här fallet utvecklar människor svåra konsekvenser av sjukdomen, men de kan göra utan någon hjälp.

  Den tredje gruppen är avsedd för alla patienter som har diagnostiserats med diabetes typ 1 eller typ 2.

  Sådana personer har rätt att få helt gratis medicin och pensioner för funktionshindrade. Dessutom kan typ 1 diabetiker, som inte självständigt kan betjäna sig, förses med de nödvändiga hushållsartiklarna och nytta tjänster halveras.

  Du kan läsa mer om de andra fördelarna med fördelarna.

  Rätten till fördelarna med diabetes

  Många personer med en "söt sjukdom" är intresserade av frågan, är fri medicin - är det sant eller en hån? Utan tvekan är detta sant. Diabetiker med vilken typ av sjukdom som helst föredrar droger.

  Dessutom har patienter som har bekräftat ett funktionshinder anspråk på att få ett fullständigt medicinsk socialt paket. Detta innebär att patienterna får rätt att vart tredje år ha fri vila i en dispensär.

  Patienter med diabetes, beroende på typ, har olika förmånstjänster.

  Till exempel kan patienter med typ 1-patologi få:

  • insulin och injektionssprutor;
  • sjukhusvård i en medicinsk institution för undersökning (om nödvändigt);
  • en anordning för bestämning av blodglukos och dess komponenter (3 testremsor per dag).

  Ofta leder en insulinberoende typ av diabetes till en patients funktionsnedsättning. I sådana fall får han möjlighet att få ett dyrt läkemedel som inte ingår i listan över fria läkemedel. Emellertid utfärdas de strikt som föreskrivs av läkaren. Det bör noteras att läkemedlen märkt "Urgent" utfärdas inom 10 dagar, och psykotropa droger - i 2 veckor.

  I typ 2-diabetes har patienter rätt att få kostnadsfritt:

  1. Hypoglykemiska läkemedel (doser indikeras av en läkare, effekten av receptet varar 1 månad).
  2. Glukometer och testremsor till det (upp till tre delar per dag) hos patienter som behöver insulinbehandling.
  3. Endast testremsor (hos patienter med typ 2-diabetes som inte behöver insulininjektioner, med undantag för patienter med dålig syn).

  Kvinnor under graviditet och barn (under 18 år) har rätt att köpa inte bara läkemedel och injektioner, men också fria instrument för mätning av socker och en sprutpenna.

  Dessutom kan barnen koppla av i ett sanatorium gratis, själva resan kommer också att betalas av staten.

  Lista över gratis hypoglykemiska droger

  För diabetiker finns en ganska stor lista över fria droger för 2017. Det bör återigen erinras om att du endast kan få dem på apoteket på recept av en endokrinolog.

  Om läkaren har ordinerat diabeteshjälpmedel måste du ta reda på om de finns på listan över rabatterade mediciner. Du kan behöva fråga din läkare om att ordinera en annan medicin.

  Vid vägran att lämna recept måste patienten klaga till avdelningschefen eller klinikens huvudläkare.

  Så vilken medicin kan ges gratis? Listan innehåller användningen av sådana hypoglykemiska droger:

  • Acarbose (tabletter);
  • glibenklamid;
  • glikidon;
  • Glucophage;
  • Glibenklamid + Metformin;
  • glimepirid;
  • Gliclazid tabletter (modifierad åtgärd);
  • glipizid;
  • metformin;
  • rosiglitazon;
  • Repaglinid.

  Patienter som lider av den första och ibland den andra typen av diabetes ges insulinhaltiga läkemedel. Fri tillgång till insulin är tillåtet:

  1. I form av en lösning för subkutan administrering - glargin, detemir och bifasisk människa.
  2. I ampuller för injektion - lispro, aspart, löslig människa.
  3. I form av suspension för pricks - aspart bifasisk och isofran.

  Förutom dessa fördelar för läkemedel för diabetiker kan 100 g etanol och sprutor med nålar också ges. Men att få ett gratis recept från en endokrinolog fungerar inte utan följande dokument:

  • godkännande av förmåner
  • pass;
  • försäkringsnummer för ett personligt personligt konto (SNILS);
  • intyg från pensionsfonden;

  Dessutom måste du tillhandahålla en sjukförsäkring.

  Förteckning över andra förmånsmedicinska läkemedel

  Läkemedelsförsörjningen utförs inte bara för att minska glukoskoncentrationen, men också för andra sjukdomar som är förknippade med diabetes.

  Vid leverpatologier har mottagaren rätt att erhålla fosfolipider och glycyrrhizinsyra i kapslar, såväl som ett lyofilisat i form av en lösning för venös administrering.

  Diabetiker kan få droger som hjälper till att förbättra matsmältningen, särskilt enzymer. Dessa pankreatinkapslar och tabletter.

  Dessutom, för patienter som lider av typ 1 och 2 av "söt sjukdom" kommer läkare att ordna gratis:

  1. Ett stort antal vitaminer, liksom deras komplex: alfacalcidol, retinol, kalcitriol, colecalciferol, askorbinsyra, pyridoxin, tiamin, kalciumglukonat, kalium och magnesiumsparaginat. Liksom vitaminer doppelgerts för diabetiker.
  2. Ett stort antal droger som används vid olika metaboliska störningar, inklusive enzympreparationer och aminosyror: ademetionion, alfa-agalsidas, beta-agalsidas, velagluceras alfa, idursulfas, imigluceras, millustat, nitizinon, tioksyra och nitizinon.
  3. Ett stort antal antitrombotiska läkemedel: warfarin, enoxaparinnatrium, natrium heparin, klopidogrel, alteplas, prourokinas, rekombinant protein, rivaroxaban och dabigatranetexilat.

  För patienter med diabetes ges mediciner för behandling av hjärtsjukdom. Till exempel digoxin i ampuller för administrering i en ven och i tabletter. Fri leverans av anti-reumatiska läkemedel som prokainamid och lappaconitinhydrobromid är tillåtet.

  Gruppen av vazolidatorer för behandling av hjärtsjukdomar inkluderar isosorbiddinitrat, isosorbidmononitrat och nitroglycerin.

  Inköp av ett sådant läkemedel för tryck är gratis: metyldopa, klonidin, moxonidin, urapidil, bosentan, liksom diuretika, inklusive hydroklortiazid, indapamid, hydroklortiazid, furosemid och spironolakton.

  Motta droger och vägran av preferensvillkor

  Du kan få droger för diabetes på förmånliga villkor i ett speciellt tillstånd apotek. Apotekaren är skyldig att ge läkemedlet det belopp som anges på receptet av den närvarande specialisten.

  Ofta är den föreskrivna destinationen utformad för en behandlingsperiod på en månad, ibland lite mer. Efter avslutad behandling ska patienten konsultera en läkare som ska utvärdera effektiviteten av behandlingen. Samtidigt kan han ordinera tester och omskriva läkemedlet.

  En diabetiker med funktionshinder kan frivilligt vägra ett fullständigt medicinskt socialt paket. Detta innebär att kupongerna vägrar att skickas till automaten. I det här fallet har han ekonomisk ersättning. Men det är inte i proportion till kostnaden för tillståndet, därför är det inte lämpligt. Du behöver bara tänka att en två veckors vistelse i ett sanatorium är 15 000 rubel, men ekonomisk ersättning är mycket mindre än den här siffran. Det vägras ofta endast om det är omöjligt av någon anledning att gå vila.

  Ändå har även mottagare rätt att få droger, glukosmätare och sprutor gratis, även om de vägrade ett socialt paket.

  Diabetes är erkänd som "pesten" av det 21: a århundradet. Antalet diabetiker ökar varje år. Denna sjukdom kan utvecklas ganska snabbt, oförmåga människor som är vana vid det normala livet. Det finns också fördelar för ett funktionshindrat barn med typ 1-diabetes.

  Staten, för sin del, hjälper patienter med denna diagnos. Det ger gratis droger, invalidpension och socialt bistånd. Eftersom behandling av diabetes är väldigt dyr bör du inte vägra sådan hjälp.

  Videon i den här artikeln talar om juridiska fördelar för SD av någon typ.

  Vilka typer av mediciner för typ 2-diabetes är gratis?

  Staten är garanterad av lagfri medicin för typ 2-diabetes. För att få fördelar behöver patienten samla in ett antal dokument och skicka in dem till pensionsfonden.

  Diabetes mellitus är en av de vanligaste sjukdomarna idag. Antalet patienter med denna sjukdom ökar varje år. Behandlingen av denna patologi är inte enkel och kräver mycket pengar. Men inte många vet att staten ger fördelar till sådana människor. För 2015 definierar normen i den nuvarande lagen tydligt kriterierna för typ 2-diabetiker att ta emot medicinering och andra kompensationer utan betalning.

  -SNOSKA-

  Det är viktigt! Många är inte medvetna om vilka fördelar som läggs, eller på grund av rädsla frågar inte den behandlande läkaren om dem. Var inte rädd för sådana frågor och doktorns reaktion. Rätten till diabetiker är skyddad enligt lag, och det tillhandahålls gratis medicin i den. Därför behövs inte medicinering om det är nödvändigt att ta reda på vad patienten ska vara och att förstå denna situation.

  Vilka fria fördelar finns tillgängliga för personer som diagnostiserats med typ 2-diabetes?

  Varje år tilldelas patienter med typ 2-diabetes, oavsett funktionshinder, en viss summa från statsbudgeten. Särskilda territoriella utskott distribuerar materialresurser som ges till diabetiker (mediciner, pengar, sociala privilegier).

  Patienterna kan hoppas att få:

  • fria läkemedel;
  • gratuitous rehabilitation;
  • finansiella betalningar.

  Med denna sjukdom ordineras människor speciella farmakologiska medel. Fri tillgång till droger ges beroende på vilken kategori patienten tillhör (insulinberoende eller ej). Från vad patienterna ska utöver läkemedel ingår glukometrar, speciella prov i form av remsor.

  Dessutom, fördelar i samband med diabetes mellitus typ 2 inkluderar tillhandahållande av gratis resor till motell, sjukhus, rekreationscenter. När det gäller storleken och periodiseringen av materialresurser för patienter med diabetes, bestäms och utfärdas de individuellt för varje enskilt fall. Patienten kan också vägra att resa till ett sanatorium i utbyte mot monetär kompensation.

  När det gäller minderåriga med typ 2-diabetes, enligt lagen, får sådana barn under 14 år ekonomiskt stöd i medellönen. Dessa medel avsätts för köp av förmånsmedicin för barnet och stöder en ung persons normala funktion. Dessutom innehåller behandlingsprogrammet för barn med typ 1 diabetes mellitus årliga fullt utbetalade resor till ett sanatorium tillsammans med sina föräldrar.

  Hur får man gratis medicin?

  Förteckningen över preferentiella farmakologiska läkemedel för typ 2-diabetes är inte liten. Dessa är främst sockerreducerande farmakologiska medel. Gratis medicin för diabetes mellitus typ 2, deras antal och hur många testremsor är på plats - endokrinologen ställer läkaren. Det skriftliga receptet gäller i en månad.

  Lista över gratis medicinering:

  1. Tabletter (Acarbose, Repaglinid, Glycvidon, Glibenklamid, Glukofag, Glimepirid, Glibenklamid, Gliclazid, Glipizid, Metformin, Rosiglitazon).
  2. Injektioner (Insulin i suspension och lösning).

  Dessutom tillhandahålls sprutor, nålar och alkohol med typ 1-diabetes gratis. Men för utfärdandet av behovet av att samla in dokument och kontakta den behöriga myndigheten. Det är fientligheten med byråkratiska processer som ofta är orsaken till att staten inte får statliga fördelar för diabetiker.

  För att få rätt till förmånsbehandling för diabetiker måste du ansöka om pensionsfonden. Efter registreringen överför denna organisation data till offentliga medicinska institutioner, apotek och sjukförsäkringsfonder.

  -SNOSKA-

  Det är viktigt! För att pensionsfonden ska ta hänsyn till patientens kandidatur och förmånen tilldelats måste du lämna ett antal dokument. Därför är det bättre att få en förteckning över papper i förväg via telefon, annars kommer upprepade besök på institutionen och långa linjer att orsaka mycket problem.

  Även i pensionsfonden är det nödvändigt att ta ett intyg som bekräftar att en person inte nekar förmåner till patienter med diabetes. Detta dokument kommer att krävas av en läkare som kommer att skriva en recept för att få gratis medicinering.

  Dessutom, när du hänvisar till en läkare, måste du ha:

  • pass;
  • intyg om rätt till förmåner
  • personnummer för det personliga kontot
  • sjukförsäkring.

  Din läkare måste skriva ett speciellt recept som en patient med typ 1-diabetes ska gå till apoteket. Men du kan bara ansöka om gratis diabetiker till statliga organisationer. Om en person inte har information om sådana medicinska institutioner kan du ta reda på deras hemvist hos Oblastjänsten. hälsovård.

  Ofta lämnar patienterna vad som är nödvändigt för patienter med diabetes, och föredrar monetärt kompensation. Även om en patient med typ 2-diabetes känns bra, bör du inte avvisa fördelarna med diabetiker. När allt kommer omkring är finansiella betalningar mycket mindre än kostnaden för behandlingen. Att neka juridisk fri terapi bör personer med typ 2-diabetes ta hänsyn till att om tillståndet förvärras kommer det att vara omöjligt att gå igenom statlig behandling.

  Vilka är fördelarna med typ 1 och typ 2-diabetes år 2018?

  Enligt det nationella forskningscentret för endokrinologi vid Ryska federationens hälsovårdsministerium lider omkring 8 miljoner ryssar idag av diabetes och cirka 20 procent av landets befolkning är i för-diabetisk tillstånd. Att göra en sådan diagnos för evigt ändrar en persons liv, där det finns en massa besvär som är förknippade med den ständiga övervakningen av kroppens tillstånd samt betydande kostnader för behandling. För att stödja sådana medborgare upprättar staten en uppsättning sociala förmåner för dem. Låt oss sedan prata om vad dessa fördelar innehåller och hur diabetiker får statligt stöd.

  Sammansättning av fördelar för diabetiker

  En uppsättning fördelar för patienter med diabetes kan variera beroende på sjukdomsformen och förekomst eller frånvaro av bekräftat funktionshinder.

  Utan undantag har diabetiker rätt till fri tillgång till droger och medel för att kontrollera sjukdomsförloppet. Denna rätt godkändes av den ryska regeringen i resolution nr 890 av den 30 juli 1994.

  Med typ 1-diabetes på bekostnad av budgetmedel ges:

  • insulin;
  • sprutor och nålar;
  • 100 g etanol per månad;
  • blodglukosmätare;
  • 90 disponibla testremsor för blodglukosmätare per månad;
  • mediciner för diabetes och dess komplikationer.

  Typ 2-diabetes ger dig rätt att

  • sockermedicin och andra droger;
  • mätare;
  • 30 testremsor per månad.

  Ett antal fördelar tillhandahålls beroende på patientens kön:

  • män är undantagna från militärtjänsten;
  • Mödrarna förlänger sin vistelse i mammalsjukhuset i 3 dagar och mammaledighetens längd i 16 dagar (inklusive för patienter med diagnos av graviditetsdiabetes, som endast uppträder under graviditeten).

  En betydande del av diabetiker har någon handikappgrupp, så tillsammans med ovanstående förmåner har de ett komplett socialt paket utformat för personer med funktionsnedsättning. Den innehåller:

  • invalidpension
  • Betalning av spa-behandling med resekompensation (1 gång per år);
  • fria mediciner (inte bara för diabetes, men också för andra sjukdomar);
  • förmånlig användning av kollektivtrafik i städer och kollektivtrafik
  • 50% rabatt på elräkningar.

  Förteckningen över förmåner kan utökas genom regionala program. I synnerhet kan dessa vara skattepreferenser, villkor för fysikterapi, etablering av lätta arbetsvillkor etc. Du kan ta reda på vilka program som är verksamma i regionen i den territoriella kroppen av sociala tjänster. skydd.

  Fördelar för diabetiska barn

  Tyvärr är inte bara vuxna, men också barn mottagliga för diabetes. Det är ännu svårare för en ung, bräcklig organism att motstå sjukdomen, och i fall av insulinberoende diabetes (typ 1) ges barn automatiskt en funktionsnedsättning. I detta avseende, från staten är de försedda med:

  1. invalidpension
  2. resor till sanatorier och barnhälsoläger (resan betalas för både funktionshindrade barn och den vuxna som följer med honom);
  3. fria läkemedel, medicintekniska produkter och förband;
  4. reducerad biljettpris i kollektivtrafiken
  5. Rätten till fri diagnos och behandling, inklusive utomlands
  6. särskilda villkor för registrering i högre utbildningsinstitutioner och passering av EGE;
  7. 50% rabatt på elräkningar. Dessutom gäller rabatten endast för deras funktionshinder i den totala volymen av resursförbrukningen, då för funktionshindrade vuxna gäller för familjer med funktionshindrade barn undantaget gäller allmänna familjeutgifter.

  PIT-skatteavdrag ges till föräldrar till funktionshindrade barn och deras vårdnadshavare, arbetstiden för vård av ett barn med funktionshinder, förtidspension och, om de inte är anställda, månatliga ersättningar på 5 500 rubel.

  Icke-funktionshindrade barn med diabetes erbjuds samma fördelar som vuxna, beroende på sjukdomsformen.

  Villkor för att ge funktionshinder till diabetiker

  Förekomsten av en handikappgrupp utökar avsevärt listan över fördelar för diabetiker, så det skulle vara användbart att överväga i vilka fall det är föreskrivet för personer med diabetes.

  För att få status för en funktionshindrad person, är en enda diagnos av diabetes inte tillräcklig. Gruppen utses endast om det finns komplikationer som förhindrar patientens fulla livslängd.

  Syftet med den första gruppen av funktionshinder uppträder endast i händelse av en allvarlig sjukdomsform, åtföljd av sådana manifestationer:

  • metaboliska störningar;
  • allvarlig synförlust, inklusive blindhet
  • kallbrand;
  • hjärta och njursvikt
  • koma, provocerad av skarpa hopp i blodsockernivåer;
  • irreversibel hjärnskada:
  • oförmågan att självständigt betjäna kroppens behov, att flytta och att engagera sig i arbetsverksamhet.

  Funktionen för den andra gruppen har samma symtom på allvarlig diabetes, men i början av deras utveckling. Den tredje gruppen är ordinerad för den milda och måttliga formen av sjukdomen, men med snabb utveckling.

  Alla manifestationer av komplikationerna hos sjukdomen måste dokumenteras, vilket ges av lämpliga medicinska specialister. Alla medicinska rapporter och testresultat måste lämnas till medicinsk och social kompetens. Ju mer det är möjligt att samla stöddokument, desto större är sannolikheten för att experter fattar ett positivt beslut.

  Invaliditeten för 2: a och 3: e grupperna tilldelas året, den 1: a gruppen - till 2 år. Efter denna period måste rätten till status bekräftas på nytt.

  Förfarandet för registrering och tillhandahållande av förmåner

  Huvuduppsättningen av sociala tjänster, inklusive fria mediciner, behandling i sanatorier och kollektivtrafik, görs på den lokala grenen av pensionsfonden. Där måste du tillhandahålla:

  • ansökningsblanketten;
  • identifieringsdokument
  • försäkringsbevis OPS;
  • medicinska handlingar som bevisar din behörighet.

  Efter att ha kontrollerat dokumenten utfärdas sökanden ett intyg som bekräftar rätten att använda sociala tjänster. På grundval av detta kommer läkaren att skriva ut recept för gratis kvitto vid apoteket för läkemedel och apparater som är nödvändiga för att övervaka kroppens tillstånd vid diabetes.

  För att få en kupong till ett sanatorium gäller de också för kliniken. Läkarutbildningen bedömer patientens tillstånd och - vid en positiv slutsats - ger honom ett intyg nr 070 / y-04 som bekräftar rätten till rehabilitering. Det är nödvändigt att kontakta henne i socialförsäkringsfondens lokala avdelning, där en tilläggsansökan görs för en kupong, ett pass (för ett funktionshindrat barn - ett födelsebevis), ett intyg om funktionshinder. Om det finns en kupong för patienten, utfärdas den i 21 dagar, varefter han åter går med henne till kliniken för att få ett spa-kort.

  Certifikatet utfärdad av FIU ger också rätt att köpa en social resebild, enligt vilken en funktionshindrad diabetiker kan resa kostnadsfritt på alla typer av kollektivtrafik, med undantag för taxibilar och kommersiella minibussar. För långdistanstransporter (väg, järnväg, luft, flod) erbjuds en rabatt på 50% från början av oktober till mitten av maj och en gång i båda riktningarna vid någon annan tidpunkt på året.

  Kontantkompensation

  En diabetiker med funktionsnedsättning kan välja bort förmånliga förmåner till förmån för en klumpsumma. Misslyckande kan göras från hela uppsättningen sociala. eller delvis endast från de som det inte finns något behov av.

  En schablonbelopp betalas för året men faktiskt är det inte en engångsbetalning, eftersom den betalas i perioder inom 12 månader som en tillsats till invalidpension. Dess storlek för 2017 för personer med funktionshinder är:

  • 3538,52 gnidning för den första gruppen;
  • 2527.06 gnidning. för den andra gruppen och barnen;
  • 2022.94 rubel för den tredje gruppen.

  År 2018 planeras indexering av betalningar till 6,4%. Det slutliga beloppet för förmåner finns i FIU: s territoriella kontor, där du måste ansöka om registrering. En ansökan, ett pass, ett intyg om funktionshinder lämnas till stiftelsen och ett intyg utfärdas som ger rätt att använda det sociala paketet om det tidigare mottogs. Inlämning av ansökningar är strängt begränsad i tid - senast den 1 oktober. Av denna anledning är det inte längre möjligt att ersätta ersättningar med kontantbetalningar för 2018. Du kan bara ansöka om 2019.

  Du kan förenkla förfarandet för att få förmåner eller penningkompensation genom att kontakta det multifunktionella centret. Och medborgare som har problem med rörelsen kan skicka ett paket med handlingar via post eller via portalen för offentliga tjänster.

  Besluta vilken form av förmåner du föredrar - naturliga eller monetära - och var noga med att be om hjälp från myndigheter. Åtgärder för socialt stöd för diabetiker är svåra att jämföra med skadorna orsakade av sjukdomen, men de kan fortfarande göra patientens liv lite enklare.

  Preferenser för patienter med typ 2-diabetes utan funktionsnedsättning

  Sjukdomsdiabetes är ett allvarligt problem för individen och för samhället som helhet. För offentliga myndigheter bör medicinskt och socialt skydd för sådana medborgare vara en prioriterad verksamhet.

  Vem är tänkt att

  Diabetes mellitus är en endokrin sjukdom, en överträdelse av glukosupptagningen av kroppen och följaktligen dess signifikanta ökning av blodet (hyperglykemi). Det utvecklas på grund av insufficiensen eller frånvaron av hormoninsulin.

  De mest framträdande symtomen på diabetes är vätsketap och konstant törst. Ökad urinutsöndring, otänkbar hunger, viktminskning kan också observeras.

  Det finns två huvudtyper av sjukdomen. Diabetes mellitus av den första typen utvecklas på grund av förstörelsen av bukspottkörtelceller (dess endokrina del) och leder till hyperglykemi. Livstidshormonbehandling krävs.

  Typ 2-diabetes är vanligast, förekommer hos 90 procent av patienterna med diabetes. Det utvecklas främst i överviktiga människor.

  I det inledande skedet behandlas diabetes av den andra typen med kost och motion. Vid senare användning av droger. Effektiv terapi finns inte ännu. I de flesta fall eliminera symtomen, och inte själva sjukdomen.

  Från det ögonblick då diagnosen är gjord i enlighet med federal lag, är patienten garanterad rätten till hälsovård.

  Vad tillhandahålls

  På lagstiftningsnivå är följande fördelar beroende av patienter med typ 2-diabetes utan funktionshinder: tillhandahållande av läkemedel, kontantbetalningar och rehabilitering.

  Målen för socialt skydd för patienter är skapandet av de nödvändiga förutsättningarna för liv och hälsa.

  mediciner

  Enligt lagen bör patienterna tillhandahållas gratis med droger och självövervakningsanordningar:

  • genetiskt konstruerat insulin av hög kvalitet (om det anges) och sättet att introducera dem;
  • droger som sänker socker och förhindrar komplikationer;
  • självkontrollmedel för bestämning av indikationer på glukos, socker, desinfektionsmedel
  • val av insulin enligt rekommendation från läkaren (om det behövs).

  Socialt skydd

  Förutom att fritt läkemedel för patienter med den andra typen av sjukdom är beroende av:

  • Rätten till specialiserade tjänster i statliga och kommunala institutioner.
  • lära sig grunderna för sjukdomskompensation;
  • obligatorisk sjukförsäkring
  • erbjuda lika möjligheter inom alla områden: utbildning, idrott, yrkesverksamhet, möjlighet till omskolning
  • social rehabilitering, anpassning;
  • hälsokampor för barn under 18 år av medicinska skäl;
  • möjligheten att vägra medicinska och sociala tjänster.

  Ytterligare förmåner

  Några andra preferenser tillgängliga för typ 2-diabetes:

  1. Rehabilitering i sanatorier, hälsokurser, ersättning för kostnader för resor och mat. Behandlingen är beroende av minst en gång vartannat år. Handikappade med diabetes och barn med funktionshinder prioriterar resor. Men patienter med den andra typen har också rätt. Oavsett hur högkvalitativ behandling i ambulanssituationer är rehabilitering i ett sanatorium ojämförligt högre på grund av den tekniska basen. Ett integrerat tillvägagångssätt förbättrar individuell patientprestanda. Man bör komma ihåg att för sanatoriumbehandling finns ett antal kontraindikationer: infektiösa, onkologiska sjukdomar, psykiska störningar, graviditet under andra trimestern.
  2. Undantag från militärtjänsten. Om närvaron av diabetes mellitus detekteras, ska dess typ, förekomsten av komplikationer och svårighetsgraden av kursen bestämmas. När man bestämmer den andra typen av diabetes, om det inte finns några kränkningar i organens arbete, kommer han inte att behöva betjäna tjänsten fullt ut, men han kan kallas som en extra kraft om det behövs.
  3. Ökning av mammaledigheten med 16 dagar. Sjukhusuppehället efter födseln ökar med tre dagar.

  Hur man använder

  Medborgare som lider av typ 2-diabetes kan få en grundläggande uppsättning förmåner i pensionsfonden. Till exempel, gratis medicin eller behandling i ett sanatorium, liksom betalningar vid vägran från dem.

  Professionella måste lämna in de nödvändiga dokumenten (listan kan erhållas i förväg via telefon eller på hemsidan) och skriva ett uttalande om preferensrätten.

  Tjänstemän checkar papper med fotokopier, kontrollerar att de fyller i en ansökan och kommer att utfärda ett intyg om dokumentaccept för en medborgare. Därefter verifieras informationen tillsammans med motiveringen och förutsatt att allt är i ordning, kommer sökanden att få ett intyg om rätten att använda statligt stöd.

  Ansökningsblanketten kan hämtas här.

  Baserat på intyget kommer läkaren att skriva ut fria recept för att få mediciner och enheter som är nödvändiga för att kontrollera hälsotillståndet, han kommer också att informera dig om adresserna till apotek som utfärdar sådana läkemedel.

  Den ska lämnas in till socialförsäkringsfonden tillsammans med ett uttalande, helst före den 1 december.

  Sökanden får svar inom tio dagar. Sanatorium-Resort Organisation måste följa sjukdomsprofilen. Incheckningstiden kommer att anges i meddelandet.

  Kupongen kommer att utfärdas tre veckor före den avsedda resan. Det är inte föremål för vidareförsäljning, men vid oförutsedda omständigheter kan den återlämnas (senast en vecka före rehabiliteringens start).

  Är det möjligt att tjäna pengar

  Istället för förmåner kan du utnyttja materiell ersättning, även om det inte täcker alla kostnader för behandling. Pengar kan betalas för oliverade läkemedel eller oanvänt spa-värdekupong.

  Avslag på förmåner tillåts en gång per år. För anmälan ska du kontakta pensionsfonden på bostadsorten med ett uttalande och dokument.

  Ansökan ska innehålla namn på den behöriga myndigheten. Namn, adress och passuppgifter för en medborgare lista över sociala tjänster som han vägrar datum och signatur.

  Efter att ha skrivit en ansökan om intäktsgenerering, kommer en medborgare inte vinna någonting, eftersom de föreslagna beloppen bara är knackiga. Betalning för avslag på spa-behandling är 116,83 rubel, fri resa - 106,89 rubel och droger - 816,40 rubel.

  Obligatoriska handlingar

  Att utfärda ett intyg om rätten att använda sociala förmåner behöver:

  • medborgarpass
  • ansökningsblanketten;
  • snils;
  • bevisa rätten att njuta av fördelarna med papper.

  Dokument för att få en kupong till sanatoriet:

  • Ryska pass av en patient med diabetes;
  • ansökan om kuponger
  • snils;
  • intyg från kliniken, utfärdad senast sex månader innan det lämnades in
  • intyg från Pensionsfonden om avsaknad av vinstgivande förmåner för ett visst år.

  Att neka fördelar du behöver:

  • sökandes pass
  • applikation;
  • snils;
  • intyg om bekräftelse av förmåner

  Antalet patienter som lider av diabetes växer från år till år. De behöver rehabilitering och dyra mediciner, ofta till slutet av livet. Inte alltid människor har tillräckligt med material för att köpa dem. Därför ger staten dem åtgärder för medicinskt och socialt stöd.

  Fördelar för typ 2-diabetes

  innehåll

  Att veta vad fördelarna med typ 2 diabetiker är kommer att hjälpa de sjuka att få från staten det nödvändiga biståndet för att bibehålla hälsan. När man frågade vilka fördelar diabetiker har för typ 2, kommer många av patienterna bara att indikera fri fördelning av glukosreducerande läkemedel och glukometrar. Men detta är bara en liten del av vad som ska hända med typ 2 diabetes mellitus, det finns fortfarande många fördelar för att säkerställa ett fullständigt liv för patienten. Men bara kunskapen om ens rättigheter kommer att hjälpa en person, till och med en person utan funktionshinder på grund av en sjukdom, men som lider av typ 2-diabetes för att få vad han ska göra enligt lagen.

  Vad ska vara sjuk

  Rysklands lag för diabetiker ger följande fördelar:

  1. Drogtillhandahållande.
  2. Rehabilitering.
  3. Kontantbetalningar.

  Det är nödvändigt att överväga var och en av dessa punkter mer ingående.

  Av någon anledning är många som lider av diabetes övertygade om att sanatorium-utvägsbehandling bara är nödvändig vid tilldelning av sjukdomssjukdom.

  Men i Ryssland ingår möjligheten till fri sanatoriebehandling utan sjukdomsbekämpning i fördelarna med diabetiker.

  Förutom den kostnadsfria kupongen ingår fördelar för patienter med typ 2-diabetes: kompensation:

  För barn med den andra typen av diabetes får du gratis resor till behandlingsplatsen, boende och mat med föräldrarna.

  Monetär ersättning till en vuxen kan betalas för oanvända resecheckar, obetalda läkemedel eller på bekostnad av undersökning och medicinska förfaranden som är nödvändiga för att återställa människors hälsa, men som inte föreskrivs i en sjukförsäkring.

  Men kompensationsbetalningar för en kupong eller oanvända läkemedel är alltid små, och det rekommenderas att patienter tar de föreskrivna läkemedlen och sanatoriekupongerna.

  Om typ 2-diabetes diagnostiseras hos ett barn under 14 år, har dessa barn rätt till månadsbetalning i genomsnittslön.

  Vilka droger ska utföras gratis

  Förmodligen har de flesta med diabetes inte problem med att få gratis hypoglykemiska läkemedel, men få av patienterna vet att fördelar för diabetiker av typ 2 också ger andra läkemedel för behandling av störningar som kan åtfölja den underliggande sjukdomen.

  Dessa inkluderar:

  1. Fosfolipider (läkemedel för att upprätthålla normal leverfunktion).
  2. Medel för att förbättra funktionen av bukspottkörteln (pankreatin).
  3. Vitaminer och vitaminminerala komplex (i tabletter eller i form av injektionslösningar).
  4. Läkemedel för återställande av störda metaboliska processer (läkemedel väljs individuellt av läkaren från listan över fria läkemedel).
  5. Trombolytiska läkemedel (läkemedel för att minska blodkoagulering) i piller och injektioner.
  6. Hjärtläkemedel (alla grupper av mediciner som är nödvändiga för normalisering av hjärtaktivitet).
  7. Diuretika.
  8. Läkemedel för behandling av högt blodtryck.

  Vid behov läggs antihistaminer, analgetika, antimikrobiella medel och andra läkemedel som är nödvändiga för behandling av diabetes komplikationer i listan för personer med diabetes.

  Antalet testremsor beror på vilka sockerreducerande läkemedel diabetiker använder:

  • för insulinberoende lägg 3 remsor per dag;
  • För dem som är oberoende av insulin - 1 remsa.

  Och även insulinberoende patienter ges sprutor för injektioner, deras antal beror på hur många gånger om dagen det är nödvändigt att injicera insulin.

  Så här utövar du dina rättigheter

  Först måste du samla nödvändiga dokument.

  • 2 fotokopior av passet
  • ett intyg som bekräftar diabetisk status (den behandlande läkaren är medveten om sjukdomen, men det rekommenderas att du bär certifikatet med dig om du behöver ta en medicin från en annan läkare)
  • 2 fotokopior av SNILS;
  • Handikappbevis (om det finns funktionshinder)
  • försäkringspolicy för det nya provet.

  Om du behöver ett preferensbevis för droger måste du följa alla dokument till doktorn och be om att skriva recept för mottagarna för det nödvändiga läkemedlet. Om medicinen är listad, så är det i de flesta fall möjligt att få recept på speciell form. Därefter måste läkaren ange apotekets adresser, där det är möjligt att få uttömd åtgärd.

  I sällsynta fall, när ett vägran erhölls från huvudläkaren, är det nödvändigt att skriva ett klagomål till Rospotrebnadzor.

  Klagomålet måste ange:

  • rimlig rätt till förmån
  • Behovet av hälsa för det nödvändiga läkemedlet
  • Omständigheter enligt vilka utsläppande av preferensläkemedel avslogs.

  Du kan skicka ett klagomål per brev eller fylla i lämplig blankett på Rospotrebnadzor hemsida.

  För att få en kupong för de redan samlade dokumenten är det nödvändigt att dessutom ta in kliniken ett certifikat nr 070 / y-04 för vuxna och nr 076 / y-04 för barn och sedan skriva ett uttalande om tillhandahållande av sanatoriumkupong till socialförsäkringsfonden. Ansök om en biljett måste vara i förväg, senast den 1 december i det aktuella året. Meddelandet om tilldelning av kupong kommer att ske om 10 dagar, men ankomstdatumet till sanatoriet kommer inte att vara tidigare än efter 3 veckor. Vid vägran att utfärda en kupong är det också nödvändigt att kontakta Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection.

  Med monetär ersättning är det lite mer komplicerat: Fonder för outnyttjade förmåner kan erhållas från socialförsäkringsfonden genom att skriva ett uttalande i slutet av året och presentera ett intyg om oanvända förmåner under året. Det är svårare att kompensera för kostnaden för ytterligare behandling och undersökning: detta kommer att kräva att man samlar in mycket papper som bekräftar behovet av medicinsk behandling, men även i detta fall kommer kostnaderna inte alltid att ersättas.

  Att veta dina rättigheter hjälper människor med typ 2-diabetes att få allt de behöver för att behålla sin hälsa. Det är bara nödvändigt att visa lite tålamod och uthållighet och inte dra sig tillbaka vid första avslaget och ansöka om att återställa sina rättigheter till högre myndigheter.

 • Fler Artiklar Om Diabetes

  Ett steg till

  Behandling

  Vänligen fyll i säkerhetskontrollen för att komma åt internet-apteka.ruVarför måste jag slutföra en CAPTCHA?Att slutföra CAPTCHA visar att du är mänsklig och ger dig tillfällig tillgång till webbegenskapen.

  Serum glukos framträder efter att ha ätit mat som innehåller kolhydrater. För dess absorption av vävnaderna i kroppen produceras proteinet hormoninsulin. Vid störning av den isolerade apparaten i blodet ökar koncentrationen av glukos.

  Ofta presenterar livet oss obehagliga överraskningar i form av allvarliga sjukdomar. En av dessa betraktas som diabetes, vilket radikalt förändrar alla etablerade vanor.