loader

Huvud

Komplikationer

Diabetes och graviditet: från planering till födelse

Relativt nyligen var läkare motsatt att kvinnor som utsätts för diabetes blir gravida och föder barn. Man trodde att sannolikheten för ett friskt barn i detta fall är för liten.

Idag har situationen i cortex ändrats: i ett apotek kan du köpa en handhållen blodglukosmätare som gör att du kan övervaka dina blodsockernivåer dagligen och vid behov flera gånger om dagen. De flesta konsult- och modersjukhusen har all nödvändig utrustning för att utföra graviditet och förlossning hos diabetiker, samt att ta hand om barn födda under sådana förhållanden.

Tack vare detta blev det uppenbart att graviditet och diabetes mellitus är ganska kompatibla saker. En kvinna med diabetes kan lika bra producera en helt frisk baby, precis som en frisk kvinna. Men under graviditetsprocessen är risken för komplikationer hos diabetespatienter extremt hög. Huvudvillkoren för sådan graviditet är konstant övervakning av en specialist.

Typer av diabetes

Medicinen skiljer mellan tre typer av diabetes:

 1. Insulinberoende diabetes, det kallas också typ 1-diabetes. Det utvecklar som regel ungdomar;
 2. Insulinoberoende diabetes, typ 2-diabetes. Förekommer hos personer över 40 överviktiga
 3. Gestationsdiabetes under graviditeten.

Den vanligaste bland gravida kvinnor är typ 1, av den enkla anledningen att den påverkar kvinnor i fertil ålder. Typ 2-diabetes, även om det är vanligare i sig, är mycket mindre vanligt hos gravida kvinnor. Faktum är att kvinnor möter denna typ av diabetes mycket senare, precis före klimakteriet, eller till och med efter starten. Gestationsdiabetes är extremt sällsynt och orsakar mycket färre problem än alla typer av sjukdomen.

Gestationsdiabetes

Denna typ av diabetes utvecklas endast under graviditet och passerar utan spår efter att ha fött. Dess orsak är en ökande belastning på bukspottkörteln på grund av frisättningen av hormoner i blodet, vars effekt är motsatt insulin. Vanligtvis klarar sig bukspottkörteln med denna situation, men i vissa fall hoppar nivån av socker i blodet märkbart.

Trots att graviditetsdiabetes är extremt sällsynt, är det lämpligt att känna till riskfaktorerna och symtomen för att utesluta denna diagnos i dig själv.

Riskfaktorer är:

 • fetma;
 • polycystiskt äggstockssyndrom;
 • socker i urinen före graviditet eller vid dess början
 • Förekomsten av diabetes hos en eller flera släktingar;
 • diabetes i tidigare graviditeter.

Ju fler faktorer det finns i ett visst fall, ju större är risken att utveckla sjukdomen.

Symtom på diabetes under graviditeten är i regel inte uttalad, och i vissa fall är den helt asymptomatisk. Men även om symptomen är tydligt uttryckt är det svårt att misstänka diabetes. Domare själv:

 • intensiv törst
 • känsla av hunger;
 • frekvent urinering
 • suddig syn.

Som du kan se, uppträder nästan alla dessa symtom vid normal graviditet. Därför är det nödvändigt att regelbundet och regelbundet ta ett blodprov för socker. När nivån ökar föreskriver läkare ytterligare forskning. Läs mer om graviditetsdiabetes →

Diabetes och graviditet

Så det bestämdes att vara gravid. Men innan man fortsätter planens genomförande, skulle det inte vara en dålig idé att förstå ämnet för att föreställa sig vad som väntar på dig. I regel är detta problem relevant för patienter med typ 1-diabetes under graviditeten. Som nämnts ovan söker kvinnor med typ 2-diabetes vanligtvis inte längre och kan ofta inte föda.

Graviditetsplanering

Kom ihåg en gång för alla, med någon form av diabetes, bara en planerad graviditet är möjlig. Varför? Det är ganska uppenbart. Om graviditeten är oavsiktlig kommer kvinnan att veta om det bara några veckor efter befruktningen. Under dessa få veckor bildas alla huvudsystem och organ för den framtida personen redan.

Och om under denna period åtminstone en gång nivån av socker i blodet hoppar starkt, kan utvecklingspatologier inte undvikas. Dessutom bör ideala skarpa hopp i sockernivån inte vara de senaste månaderna före graviditeten, eftersom detta kan påverka fostrets utveckling.

Många patienter med mild diabetes gör inte regelbundna mätningar av blodsocker och kommer därför inte ihåg de exakta siffrorna som anses vara norm. De behöver inte det här, det räcker bara för att ta ett blodprov och lyssna på doktorns dom. Men under planering och hantering av graviditet måste du själv övervaka dessa indikatorer, så du behöver känna till dem nu.

Den normala nivån är 3,3-5,5 mmol. Mängden socker från 5,5 till 7,1 mmol kallas före diabetes. Om sockernivån överstiger siffran 7,1, bad jag, då talar de redan om ett eller annat stadium av diabetes.

Det visar sig att förberedelse för graviditet bör börja om 3-4 månader. Få en fickmätare så att du kan kontrollera din sockernivå när som helst. Besök sedan din gynekolog och endokrinolog och informera dem om att du planerar en graviditet.

En gynekolog kommer att undersöka en kvinna för förekomst av saminfektioner av urininfektioner, och kommer att hjälpa till att behandla dem om det behövs. En endokrinolog hjälper dig att välja insulindos för kompensation. Kommunikation med endokrinologen är obligatorisk och under graviditeten.

Samråd med en ögonläkare är inte mindre obligatorisk. Hans uppgift är att undersöka fondens fartyg och bedöma deras skick. Om några av dem ser opålitliga ut, för att undvika luckor är de cauterized. Upprepad samråd med ögonläkaren är också nödvändig före födseln. Problem med fartyg i dagens öga kan väl bli en indikation på kejsarsnittet.

Du kan rekommenderas att besöka andra specialister för att bedöma graden av risk under graviditeten och att förbereda sig för eventuella konsekvenser. Först efter att alla experter ger nicka till graviditet, kommer det att vara möjligt att avbryta preventivmedel.

Från denna tidpunkt är det nödvändigt att spåra mängden socker i blodet noggrant. Mycket beror på hur framgångsrikt detta kommer att göras, inklusive barnets hälsa, sitt liv och moderns hälsa.

Kontraindikationer för graviditet med diabetes

Tyvärr är en kvinna med diabetes fortfarande i vissa fall kontraindicerad för att föda. I synnerhet är kombinationen av diabetes med följande sjukdomar och patologier absolut oförenlig med graviditeten:

 • ischemi;
 • njursvikt
 • gastroenteropati;
 • negativ Rh-faktor i moderen.

Funktioner av graviditeten

I början av graviditeten, under påverkan av hormonet östrogen hos gravida kvinnor med diabetes mellitus, observeras en förbättring av kolhydratoleransen. I samband med detta ökar insulinsyntesen. Under denna period bör den dagliga dosen av insulin, naturligt, minskas.

Från och med 4 månader, när placentan slutligen bildas, börjar den producera kontra-insulin-hormoner, såsom proaktin och glykogen. Deras verkan är densamma som insulin, så att injektionsvolymen måste ökas igen.

Dessutom, från och med vecka 13, är det nödvändigt att strama kontrollen över nivån av socker i blodet, eftersom denna period börjar bukspottkörteln hos barnet sitt arbete. Hon börjar reagera på moderns blod, och om det finns för mycket socker i henne, svarar bukspottkörteln med insulininjektion. Som ett resultat bryts glukos ner och bearbetas till fett, det vill säga att fostret aktivt ökar fettmassan.

Dessutom, om barnet under hela graviditeten kom över "sötad" moderblod, är det troligt att han senare också kommer att möta diabetes. Naturligtvis är under denna period helt enkelt ersättning för diabetes.

Var uppmärksam på att när som helst måste endokrinologen välja insulindos. Endast en erfaren specialist kan göra det snabbt och korrekt. Medan oberoende experiment kan leda till katastrofala resultat.

Mot slutet av graviditeten minskar intensiteten av produktionen av continsulinhormoner igen, vilket tvingar att minska insulindoseringen. När det gäller födseln är det nästan omöjligt att förutse vad blodsockernivån kommer att bli, så att blodet övervakas några timmar.

Principer om graviditet vid diabetes

Det är helt naturligt att hanteringen av graviditet hos sådana patienter kommer att vara fundamentalt annorlunda än graviditetshanteringen i någon annan situation. Diabetes mellitus under graviditeten skapar förutsägbart ytterligare problem för en kvinna. Som framgår av artikelns början kommer problem i samband med sjukdomen att börja störa en kvinna i planeringsstadiet.

Första gången du kommer att behöva besöka gynekologen varje vecka, och i händelse av komplikationer, kommer besök att bli dagligen, eller kvinnan kommer att bli sjukhus. Men även om allt går bra måste du fortfarande vara på sjukhuset flera gånger.

Första gången sjukhusvård utses i tidiga skeden, upp till 12 veckor. Under denna period, en fullständig undersökning av kvinnan. Identifiering av riskfaktorer och kontraindikationer till graviditet. Baserat på resultaten från undersökningen beslutas det att hålla graviditeten eller avsluta den.

För andra gången behöver en kvinna gå till sjukhuset på 21-25 veckor. Vid denna period är omprövning nödvändig, under vilka möjliga komplikationer och patologier identifieras och behandling är föreskriven. Under samma period hänvisas en kvinna till en ultraljudsskanning, och därefter ges hon denna studie varje vecka. Det är nödvändigt att spåra fostrets status.

Den tredje sjukhuset står för 34-35 veckor. Och på sjukhuset kvarstår kvinnan före födseln. Och igen, det kommer inte att göra utan en undersökning. Hans mål är att bedöma barnets tillstånd och bestämma när och hur födseln kommer att inträffa.

Eftersom diabetes själv inte förhindrar naturlig förlossning, är detta alternativ alltid det mest önskvärda. Men ibland leder diabetes till komplikationer som gör det omöjligt att vänta på en heltids graviditet. I detta fall stimuleras början på arbetsverksamheten.

Det finns ett antal situationer som tvingar läkare att bo på en variant av kejsarsnitt, sådana situationer inkluderar:

 • stor frukt;
 • bäckenpresentation;
 • uttalade diabetiska komplikationer hos mamman eller fostret, inklusive oftalmologiska.

Födseln med diabetes

Under födseln har också sina egna egenskaper. Först och främst måste du först förbereda födelsekanalen. Om detta kan ske, börjar födseln vanligtvis med piercingen av fostervattenbubblan. Dessutom, för att förbättra arbetskraften kan man komma in i de nödvändiga hormonerna. Obligatorisk komponent i detta fall är anestesi.

Blodsocker och hjärtslag i foster kontrolleras obligatoriskt med hjälp av CHT. Vid dämpning av arbetsaktivitet hos en gravid kvinna administreras oxytocin intravenöst och med en kraftig ökning av socker insulin.

Förresten, i vissa fall, tillsammans med insulin, kan glukos också administreras. Det finns inget seditious och farligt om detta, så det finns inget behov av att motstå ett sådant drag av läkare.

Om, efter administrering av oxytocin och öppningen av livmoderhalsen, börjar arbetets aktivitet att blekna eller akut hypoxi uppstår, kan obstetrikare utnyttja tång. Om hypoxin börjar, även innan livmoderhalsen har öppnat, är det troligt att leveransen kommer att ske genom kejsarsnitt.

Oavsett om födseln kommer att äga rum på ett naturligt sätt eller genom kejsarsnitt är risken för ett friskt barn dock ganska högt. Det viktigaste är att vara uppmärksam på din kropp, och i tid för att reagera på alla negativa förändringar, och även noggrant följa läkarens recept.

Födseln med diabetes

Leverans av gravida kvinnor med diabetes

Leveransperioden hos gravida kvinnor med diabetes mellitus bestäms individuellt med hänsyn till sjukdomens svårighetsgrad, dess kompensationsgrad, fostrets funktionella tillstånd och förekomsten av obstetriska komplikationer.

I regel dikterar ökningen av olika komplikationer vid graviditetens slut behovet av leverans av patienter vid 37-38 veckor. Det är nödvändigt att ta hänsyn till fostrets vikt:

 • Om fostrets massa överstiger 3900 g, framkallar arbetet vid 38 veckors graviditet
 • med en fostermassa på 2500-3800 g förlängs graviditeten.

Tidig leverans tas vid

 • allvarlig nefropati med kreatininclearance mindre än 50 ml / min, daglig proteinuria 3,0 g eller mer, blodkreatinin mer än 120 mmol / l, arteriell hypertoni;
 • allvarlig ischemisk hjärtsjukdom
 • progressiv proliferativ retinopati
 • kraftig försämring av fostret

Det optimala leveranssättet för mammor med diabetes och deras foster anses föda genom den naturliga födelsekanalen, som genomförs med grundlig fasbedövning, fetoplacental insufficiensbehandling och adekvat insulinbehandling. Mot bakgrund av terapi för förebyggande av diabetes mellitus dekompensering i arbetet var 1-2 timme, är det nödvändigt att bestämma graden av glykemi hos kvinnan i arbetskraft.

Lösningen av frågan till förmån för spontanarbete är möjligt med huvudpresentation av fostret, normal bäckenstorlek, teknisk förmåga att kontinuerligt övervaka fostrets status vid förlossningen och i avsaknad av uttalade diabeteskomplikationer. Det föredragna förfarandet är programmerad leverans genom den naturliga födelsekanalen.

Den optimala metoden för anestesi för spontan förlossning och förlossning av kejsarsnitt - långvarig epiduralanestesi.

Syftet med insulinbehandling under födseln i diabetes mellitus typ 1 är glykemisk kontroll och förebyggande av hypoglykemiska tillstånd. Under sammandrag och försök på grund av aktivt muskulärarbete är det möjligt att minska graden av glykemi utan att administrera insulin. Separationen av placentan leder också till en signifikant minskning av insulinbehovet.

Med planerad leverans genom födelsekanalen eller med en planerad kejsarsnitt:

 • patienten får inte äta på morgonen;
 • På morgonen före induktion av arbetet placeras patienten på en droppare med en 5% glukoslösning och saltlösning. Insulin administreras på ett av följande sätt:
  • A. Enkelt insulin injiceras sc / c varje 4-6 timmar, i enlighet med graden av glykemi OR
  • B. Intravenös insulininfusion med en initial hastighet på 1-2 U / h (10-20 ml lösning). Administreringshastigheten varierar på ett sådant sätt att glykemien förblir inom intervallet 5,5 - 8,3 mmol / l (helst 4,4-5,6 mmol / l).
 • Långverkande insulin administreras inte heller eller hälften av dosen används.
 • Hyppig bestämning av graden av GC.
 • Insulinavgiften stoppas och återupptas inte tills glykemivån överstiger 8,3 mmol / l.
 • Intravenösa vätskor avbryts när patienten börjar regelbundna måltider och om glykemivån är över 5 mmol / l.
 • Efter 1-3 dagar med reducerade insulinbehov återvänder patienten till den insulinerapi som hon hade före graviditeten (om den var tillfredsställande).

  Ovanstående schema för hantering av arbete hos patienter med diabetes mellitus kan vara komplicerat om födelsen inträffade i förtid. I detta fall kan patienten kräva stora mängder glukoslösning för att förhindra hypoglykemi.

  Användningen av salbutamol vid behandling av en patient för att förhindra prematura arbeten eller steroidhormoner kräver högre doser insulin.

Arbetskursen hos gravida kvinnor med diabetes mellitus är ofta komplicerad av för tidig ruptur av fostervätska. Anledningarna till detta är infektion i membranen, d.v.s. chorionamniotiskt infektionssyndrom. Det kan vara kliniskt manifest eller asymptomatisk, d.v.s. infektionen kvarstår, tränger in i membranen och bidrar till deras brist, frigör proteolytiska enzymer (dessa är beta-hemolytiska streptokocker, olika virus). Dessutom har en gravid kvinna som lider av diabetes ha liten Ig A, järn är reducerad och eventuell infektion kan leda till att membranet brister, både prenatalt och tidigt (med uppkomsten av sammandragningar) - ett gap i stället för minst motstånd och uttömning av vatten. Plus, i sig, polyhydramnios och stor frukt - också pererastyagivaya skal.

På grund av det dyshormonala tillståndet finns det en ökad kontraktilitet hos det nedre segmentet. Det är känt att tillståndet av myometrialton beror på det autonoma nervsystemet: den sympatiska reducerar, de parasympatiska - avslappningarna. Hos kvinnor med diabetes mellitus är det ett brott mot den vegetativa regleringen av födelseplanen, dysfunktionen, på vilken arbetskursen beror. Om det är dysfunktion i riktning mot aktiveringen av det sympatiska nervsystemet, kommer det att bli en diskoordinering av arbetskraften eller svagheten i arbetet, om dysfunktionen är i riktning mot det parasympatiska systemet.

Kliniskt smalt bäcken - eftersom ett stort foster (fetopatisk). Om en flicka har diabetes som manifesteras i tonåren och sammanfaller med bildandet av ett benbäcken, utvecklar bäcken ofta "denim", androgen, d.v.s. transversellt inskränkt, vilket växte i längd bra, men det har inte en bredd och en kavitetsbildning. För närvarande går det transversellt inskränkta bäckenet till en av de första platserna i klassificeringen.

Fostrets hypoxi. I en hälsosam kvinna vid födelsetiden finns det en adekvat frisättning av beta-endorfiner, vilket orsakar sömn i fostret under hela arbetstiden (fostret är skyddat från födelsedagen). Den frukt som vaknar upp i arbetet - sväljer fostervätskan, kan inte somna och själv stör sin förlossning.

Födseln måste hållas under CTG-kontroll. Vid fosterhypoxi eller svaghet i arbetskrafterna fattas beslut om operativ leverans (obstetriska tångar).

Med oförberedd födelsekanal måste frånvaron av effekten av labor induktion eller utseendet av symtom på ökad hypoxi hos fostret också genomföras omedelbart.

Indikationer för elektiv kejsarsnitt, med undantag för allmänt accepterad, dessutom med diabetes mellitus är följande:

 • uttalade eller progressiva komplikationer av diabetes och graviditet;
 • bäckenpresentation av fostret;
 • Närvaron av en stor frukt;
 • progressiv hypoxi hos fostret i avsaknad av tillstånd för brådskande leverans genom födelsekanalen och med en dräktighetsperiod på minst 36 veckor.

Vid leverans lämna en lång navelsträng för, om det behövs, återupplivning.

Under förlossningen genom födelsekanalen i andra fasen av arbetet är en karaktäristisk komplikation av diabetes svårigheter att ta bort axelbandet, eftersom ett fetopatiskt "cushingoid" barn med stora axlar, stort ansikte, petechialblödningar, sprutning av hår, tjock, edematös är född. Den oproportionerliga axelbandet kan inte passera genom den normala raka storleken på bäckens utlopp. Detta leder till en ökning av födelsetrauma, både i moder och foster, till en ökning av operativa leveransbidrag (epizio, perineotomi) och eventuella sår är oönskade för dessa kvinnor (diabetes, anemi, hög infektionshastighet), vilket medför att postpartumperioden är komplicerad;

Dessutom kan postpartumperioden vara komplicerad av blödning, hypogalakti och en hög förekomst av infektionssjukdomar (efter en nosokomial infektion som normala friska kvinnor inte svarar på), med långsammare regenerering av hudsår (som hos kvinnor med djup järnbrist) när vi siktar hela perineum, och Det är helt aseptiskt på 7 dagar att falla ihop på grund av bristen på vävnadsregenerering.

Efter leverans reduceras behovet av injicerat insulin snabbt. I den tidiga postpartumperioden behöver kvinnor som har haft gravid diabetes och många kvinnor med typ 2-diabetes inte längre insulinbehandling och den strikta efterlevnaden av matintag i samband med det.

Med typ 1-diabetes minskar behovet av insulin också kraftigt, men cirka 72 timmar efter födseln ökar det gradvis igen. Patienten bör emellertid vara medveten om en något annorlunda version, då typ 1-diabetes uppvisar tendens att sänka doserna av insulin administreras redan 7-10 dagar före leverans. Efter födseln minskar behovet av insulin ännu mer och börjar öka efter 72 timmar och senare. Endast efter 2 veckor återkommer behovet av insulin som regel till den nivå som ligger i denna patient före graviditetens början.

I något av de alternativ som beaktas i den första veckan i postpartumperioden behöver kvinnor med typ 1-diabetes individuell korrigering av insulin och dietterapi för att uppnå optimal kompensation av kolhydratmetabolism och förebygga hypoglykemi.

Vanligtvis är det möjligt att amma ett barn med diabetes mellitus typ 1, men det kräver en större mängd matintag och en ökning av dosen av injicerad insulin. Amning kan orsaka hypoglykemi. Därför, före varje infästning av barnet till bröstet, bör ammande mamma äta mat innehållande kolhydrater, till exempel en bröd med mjölk eller kefir. Vid första tecken på hypoglykemi är det tillräckligt att dricka ett glas mjölk eller 100 ml apelsin eller annan, inte så söt juice (tillåtet av barnläkare) med en skiva bröd eller ett bakverk. Man bör komma ihåg att hypoglykemi ofta ersätts av ricochet hyperglykemi. Om man tar för många kolhydrater när föregångare av hypoglykemi uppträder kan det öka ricochet hyperglykemi.

I de flesta fall av graviditetsdiabetes återgår nedsatt glukostolerans till normal efter födseln. Insulinbehandling ska avbrytas omedelbart efter leverans.

Taktik för hantering av patienter efter förlossning (bestämd av endokrinologen)

 • Insulindosreduktion.
 • Amning (varna om möjlig utveckling av hypoglykemi!).
 • Kontroll av kompensation, komplikationer, vikt, blodtryck.
 • Preventivmedel 1,0-1,5 år.

Graviditet och diabetes: är det möjligt att föda och vilka svårigheter kan uppstå?

När en kvinna tänker på att planera ett barn, försöker hon eliminera negativa faktorer som kan påverka hans hälsa.

Många framtida mammor slutar röka och alkohol, börja följa speciella dieter och ta multivitaminpreparat. Kvinnor som lider av diabetes är inte bara tvungna att förbereda sig för graviditeten noga, de måste vara beredda på mycket obehagliga överraskningar.

I vissa fall måste du helt överge tanken på att ha en bebis. Är en sådan rädsla för graviditet motiverad i denna sjukdom, och är det möjligt att föda i diabetes mellitus typ 1 och typ 2?

Kärnan i sjukdomen

Många anser att diabetes är en enda sjukdom. Kärnan i det ligger verkligen i ett fenomen - ökningen av blodsockret.

Men i själva verket är diabetes olika, beroende på mekanismerna för dess förekomst. Diabetes av den första typen diagnostiseras hos de personer som har funktionshinder i bukspottkörteln.

Dess celler syntetiserar mindre insulin som kan avlägsna glukos från blodet till levern och översätta det till en olöslig, sammolekylär form - glykogen. Därmed namnet på sjukdomen - insulinberoende diabetes.

Diabetes av den andra typen är inte associerad med en minskning av syntesen av insulin, men med immuniteten för detta hormon av kroppens celler. Det vill säga insulin är tillräckligt, men det kan inte uppfylla sin funktion, därför är glukos också kvar i blodet. Denna form av sjukdomen kan förbli asymptomatisk och knappt märkbar under mycket längre tid.

Gravida kvinnor har en annan form av diabetes - gestation. Det inträffar några veckor före leverans och åtföljs också av svårigheter att utnyttja glukos från blodbanan.

I diabetes utvecklar en person olika patologier som komplicerar sitt liv. Metoderna för vatten-saltmetabolism störs, en person plågas av törst, han känner sig svag.

Visionen kan minska, trycket kan öka, hudens utseende kan försämras och dess skada läker inte under mycket lång tid. Det här är inte en komplett lista över de svårigheter och faror som en diabetiker står inför.

Det farligaste fenomenet är en hyperglykemisk koma, som kan utvecklas med ett okontrollerat sockerhopp flera gånger jämfört med normen. Detta tillstånd kan orsaka organismens död.

Graviditet och förlossning med diabetes

Före upptäckten av insulin trodde människor att diabetes inte kan föda. Detta berodde på den låga överlevnadsfrekvensen för nyfödda, en hög andel av intrauterin död och fara för moderns liv.

Mer än hälften av graviditeterna slutade tragiskt för en kvinna eller ett barn. Men efter att ha utvecklat en behandling för diabetes av den första typen (den vanligaste) genom att administrera insulin, började dessa risker minska.

Nu, i många kliniker, har barndödligheten hos mödrar med diabetes minskat i genomsnitt till 15% och i institutioner med hög medicinsk vård, till och med upp till 7%. Därför kan du födas med diabetes.

Sannolikheten för komplikationer hos gravida kvinnor med diabetes är alltid fallet. Processen att bära ett foster är mycket svårare för kvinnor att bära med en sådan patologi, risken för missfall eller för tidig födsel förblir hög. Deras kropp är redan försvagad av en kronisk sjukdom, och graviditeten multiplicerar belastningen på alla organ.

Om mannen har typ 1-diabetes, är det möjligt att föda?

Det finns möjlighet till arv av sjukdomen (2% - om den förväntade mamman är sjuk, 5% - om fadern är sjuk och 25% om båda föräldrarna är sjuka).

Även om barnet inte ärverger denna sjukdom, känner han fortfarande de negativa effekterna av högt blodsocker i moderns blod under prenatalperioden.

Stor frukt kan utvecklas, mängden amniotiskt vatten ökar ofta alltför mycket, barnet kan drabbas av hypoxi eller metaboliska störningar. Sådana nyfödda anpassar sig längre till livet utanför moderorganismen och lider ofta av infektionssjukdomar.

Vissa barn på grund av permanent obalans i ämnesomsättningen är födda med medfödda utvecklingsmoment. Detta minskar inte bara livskvaliteten utan kan också leda till död i en tidig ålder. Dessa nyfödda har också karakteristiska yttre tecken - ett runda ansikte, överdriven utveckling av subkutan vävnad, övervikt, cyanos i huden och förekomsten av blödande fläckar.

Själva födelsen av diabetes kan vara betydligt komplicerad. Generisk aktivitet kan försvagas, och sedan fördröjs processen av utseendet hos barnet.

Detta är fyllt med utvecklingen av hypoxi hos ett barn, ett brott mot hans hjärtats arbete. Därför måste födseln med denna riskfaktor fortsätta under den närmaste kontrollen.

Intressant, under graviditeten upplever kvinnans kropp diabetes på olika sätt. Under de första månaderna och före födseln kan en gravid kvinna känna sig lättnad, hon kommer att minska dosen av injicerad insulin.

Detta beror på hormonella förändringar. Mitten av graviditeten är den svåraste perioden när sjukdoms manifestationer kan förvärras och åtföljas av komplikationer. Hur en kvinnas kropp beter sig under födseln beror på dess individuella egenskaper: det kan vara både en minskning av sockret och ett skarpt hopp i det.

Kan jag födas med typ 1-diabetes?

Ingen kan förbjuda en kvinna att få ett barn, men i närvaro av svåra omständigheter kan läkaren rekommendera att neka idén att ha ett barn eller föreslår att en graviditet avslutas om befruktningen redan har inträffat.

 1. mammasjukdom fortskrider snabbt;
 2. vaskulär lesion observeras;
 3. båda parter är diabetiker;
 4. diabetes kombineras med förekomst av rhesuskonflikt eller tuberkulos.

Om ett beslut fattas om att avsluta en graviditet, görs det före 12 veckor.

I det fall då kvinnan fortfarande beslutar att fortsätta bära barnet, ska läkare varna för alla risker som kan förväntas.

Hur man håller graviditet?

En sådan fråga är värt att överväga före befruktningen. Vidare beror det på denna aspekt av framgångsrikt bärande på det korrekta beteendet hos den framtida modernens föräldrar.

Som regel manifesterar sig den vanligaste formen av diabetes i barndomen eller ungdomar.

Om föräldrarna noggrant övervakar dotterns tillstånd, övervakar socker och omedelbart vidtar nödvändiga åtgärder för att normalisera det, kommer flickans kropp att drabbas av sjukdomen mindre. Det är nödvändigt att inte bara ta hand om ditt barn själv, men också att lära honom att göra allt som är nödvändigt på egen hand.

Om en kvinna ständigt övervakar sockerprestanda och om det behövs tar behandling, blir det lättare för henne att förbereda sig för graviditet. Du kan behöva genomgå ytterligare undersökningar och oftare besöka en läkare som kommer att ge rekommendationer om familjeplanering.

Under graviditeten är det nödvändigt att kontrollera sockernivån dagligen, flera gånger (hur mycket exakt - läkaren kommer att berätta).

Det är nödvändigt att godkänna alla utvalda undersökningar, analyser. I de flesta fall rekommenderas det att gå till sjukhuset tre gånger under perioden då barnet transporteras för noggrannare övervakning av kvinnans tillstånd, foster och korrigering av insulinbehandling.

Vid diabetes mellitus rekommenderas det att injicera insulin kontinuerligt, åtminstone i små doser, så att sjukdomen skadas på fostret. Leveranssättet bör genomtänkas i förväg. I de flesta fall föredrar läkare naturlig förlossning. Om moderns tillstånd inte är så tillfredsställande, och den generiska aktiviteten är liten, är det nödvändigt att göra en kejsarsnitt.

Uttrycket att diabetes är en indikation på kejsarsnitt är snarare en myt, en kvinna kan ganska framgångsrikt ge sin egen om det inte finns några komplikationer. Under förlossningen för att underlätta processen kan läkare administrera oxytocin för att normalisera livmoderns sammandragning. I vissa fall görs en episiotomi som hjälper barnet att förfara genom födelsekanalen.

Ska följa en speciell diet.

Å ena sidan bör det endast omfatta de produkter som inte bidrar till en ökning av blodsocker, å andra sidan krävs en fullvärdig diet med hänsyn till alla moderns och fostrets behov.

En kvinna måste noggrant övervaka kaloriinnehållet i mat, men det betyder inte att hon ska svälta - bristen på värdefulla ämnen kommer att förvärra effekten av diabetes på barnets kropp. Dagliga kalorier och nyanser av kostintag bör diskuteras med din läkare.

Födseln och graviditeten i diabetes mellitus typ I och II

Diabetes under graviditeten kan utvecklas om insulin (pankreas hormon) produceras i otillräckliga mängder.

I detta fall måste kvinnans kropp arbeta för två för att ge insulin för både sig själv och barnet. Om funktionen i bukspottkörteln är otillräcklig, är blodsockernivån inte reglerad och kan stiga över normal. I det här fallet pratar du om graviditetsdiabetes hos gravida kvinnor.

Om läkare kan diagnostisera i tid, kommer ökat socker inte att få negativ effekt på fostret och på kvinnans kropp. Därför är det vid den första misstanke om utveckling av någon typ av sjukdom nödvändigt att strikt följa alla rekommendationer från läkaren. Som regel, efter ett barns födelse i världen, passerar sådan diabetes. Även om hälften av framtida mammor samtidigt riskerar att uppleva detta problem under senare graviditeter.

Diabetes av gravida kvinnor: termerna är oförändrade

Gestationsdiabetes mellitus och graviditet, kan detta problem börja i perioden 16-20 veckor. Innan detta inte kan hända, eftersom moderkakan inte är helt formad. I andra hälften av graviditeten börjar placentan att producera laktogen och estriol.

Huvudsyftet med dessa hormoner är att bidra till en riktig utveckling av fostret, vilket inte påverkar födseln, men de har också antiinsulinverkan. Under samma period ökar nivån av hormoner som främjar utvecklingen av typ 2-diabetes (kortisol, östrogen, progesteron) i kvinnokroppen.

Allt detta försvåras av det faktum att ofta gravida kvinnor inte är lika aktiva som de brukade vara, flytta mindre, börja missbruka mat med högt kaloriinnehåll, deras vikt ökar snabbt vilket gör det svårt att utföra normala avgudar.

Alla dessa faktorer medför ökad insulinresistens. Det innebär att insulin upphör att få sin effekt, dåligt kontrollerad glukoshalt i blodet. Hos friska människor kompenseras detta ogynnsamma moment med tillräckliga insulinreserver. Men tyvärr kan inte alla kvinnor stoppa sjukdomsprogressionen.

Följande varningsskyltar talar om typ 2-diabetes hos gravida kvinnor:

 1. - ökad uppmaning att urinera och öka mängden daglig urin;
 2. - konstant känsla av törst
 3. - viktminskning på grund av aptitförlust
 4. - ökad trötthet

Vanligtvis ges dessa symptom inte uppmärksamhet, och detta tillstånd förklaras av själva graviditeten. Därför är läkare som regel inte medvetna om de förändringar som har börjat. Men det är viktigt att komma ihåg att ett högt sockerinnehåll har många konsekvenser, bland annat:

 • -Utveckling av preeklampsi (blodtryckstryck, ödlor uppträder, protein finns i urinen);
 • -mnogovodie;
 • - störningar i kärl (retinopati, nefropati, neuropati);
 • -Cirkulationsförsvagning i moder-placenta-fosterskedjan, vilket resulterar i utveckling av placentainsufficiens och -hypoxi hos fostret;
 • Fostrets födelse i livmodern;
 • -Intensifiering av infektionssjukdomar i könsorganen.

Vad är farligt för typ 1 och 2 diabetes för fostret?

Diabetes och graviditet är farliga eftersom sjukdomen ökar sannolikheten för fosterskador. Det här är en följd av att barnet äter glukos från mamman, men får inte tillräckligt med insulin och hans bukspottkörtel är ännu inte utvecklad.

Konstant tillstånd av hyperglykemi leder till brist på energi, vilket resulterar i att framtidens barns organ och system utvecklas felaktigt. Under andra trimestern börjar fostret att utveckla sin egen bukspottkörtel, som måste utnyttja glukos inte bara i barnens kropp utan också att normalisera sockernivån i den förväntade mamman.

Som ett resultat produceras insulin i en mycket stor mängd, vilket leder till hyperinsulinemi. Denna process kan orsaka hypoglykemi hos nyfödda (eftersom moderens bukspottkörtel används för två), andningsfel och asfyxi. Både högt och lågt sockerinnehåll är farligt för fostret.

Hyppiga repetitioner av hypoglykemi kan störa barnets neuropsykiatriska utveckling. Om typ 1-diabetes hos gravida kvinnor inte kompenserar för andra trimestern kan det leda till utarmning av fosterceller, hypoinsulinemi, och följaktligen kommer barnets fostrets tillväxt att sakta ner.

Om glukos i det framtida barnets kropp är för mycket, blir det gradvis till fett. Vid födelsetiden kan sådana barn väga 5-6 kg och när de rör sig längs födelsekanalen kan deras humerus skadas, liksom andra skador. Samtidigt uppskattas sådana barn, trots den stora vikten och höjden, av vissa indikatorer som omogna av läkare.

Detektion av graviditetsdiabetes hos gravida kvinnor

Gravida kvinnor har en tendens att öka koncentrationen av socker i blodet efter en måltid. Detta beror på den accelererade absorptionen av kolhydrater och förlänger tiden för absorption av mat. Basen för dessa processer är den reducerade aktiviteten i matsmältningssystemet.

Vid första besöket i förlossningskliniken bestämmer läkaren om det finns en risk för att utveckla graviditetsdiabetes för den gravida kvinnan. Varje kvinna med riskfaktorer testas för glukostolerans. Om resultatet är negativt hålls graviditeten som vanligt, och patienten måste passera det andra testet vid 24-28 veckor.

Ett positivt resultat kräver att läkaren leder en gravid kvinna, med tanke på patologin i form av diabetes mellitus av vilken typ som helst. Om inga riskfaktorer identifierades vid det första besöket, planeras ett screeningstest för glukostolerans den 24-28 veckan. Denna studie bär mycket information, även om det är mycket enkelt. Kvällen innan en kvinna kan äta mat med ett kolhydratinnehåll på 30-50 g. Testet utförs på morgonen när nattetidet når 8-14 timmar.

Under denna period är endast vatten tillåtet. På morgonen tar de blod i blodet för analys på en tom mage och bestämmer omedelbart sockernivån. Om resultatet är karakteristiskt för diagnosen graviditetsdiabetes, stoppas testningen. Om glykemien är normal eller störd i en tom mage får en kvinna, inom fem minuter, dricka en komposition innehållande 75 g glukos och 250 ml vatten. Vätskeintagetiden är teststart. Efter 2 timmar, ta analysen av venöst blod, under denna period bör glukosnivån inte vara högre än 7,8 mmol / liter.

Om blodprov bestämmer blodglukos mer än 11,1 mmol / liter i kapillärkärl (från ett finger) eller i venöst blod under dagen, utgör detta grunden för att diagnostisera graviditetsdiabetes och kräver inte ytterligare bevis. Samma sak kan sägas om att fasta glukos mer än 7 mmol / liter i venöst blod och mer än 6 mmol / liter i blod erhållet från ett finger.

Behandling av diabetes hos gravida kvinnor

Mycket ofta uppnås ersättning för graviditetsdiabetes genom att följa en diet. Men samtidigt kan produktens energivärde inte minskas kraftigt. Det kommer att vara korrekt att äta ofta och i små portioner, fem till sex gånger om dagen, som gör mellanmål mellan frukost, lunch och middag.

Dieten bör inte innehålla lätt smältbara kolhydrater (godis, bakverk), eftersom de leder till en kraftig ökning av blodsockret. Du måste också minska konsumtionen av feta livsmedel (smör, grädde, fett kött), eftersom med en brist på insulin omvandlas fetter till ketonkroppar, vilket leder till förgiftning av kroppen. Var noga med att inkludera i kosten färsk frukt (förutom bananer, druvor och meloner), gröna och grönsaker.

Det är mycket bra om en kvinna har en blodglukosmätare hemma, och hon kan själv mäta glukosnivån. I detta fall kan insulindosen kontrolleras oberoende av sockerkoncentrationen under en given tidsperiod. Om kosten inte minskar blodsockret, föreskriver läkare insulinbehandling.

Tabletter för att minska socker i sådana fall används inte, eftersom de har en negativ effekt på fostret. För att välja rätt dos insulin måste en kvinna vara inlagd i endokrinologiska avdelningen. Och allt detta kan undvikas om åtgärder vidtas för att förebygga diabetes.

Födda i typ 1-diabetes gravid

Om en kvinna har en diagnos av graviditetsdiabetes, är vaginal leverans under en period som inte överstiger 38 veckor att föredra. Det viktigaste är att genomföra kontinuerlig övervakning av tillståndet hos en gravid kvinna.

Barnet i detta fall, fysiologisk födelse fortsätter också bra. Om en kvinna behandlades med insulin under graviditeten, bestämmer endokrinologen efter födseln om man ska fortsätta använda dessa läkemedel eller ej. Glykemi kontroll måste fortsättas i postpartumperioden.

En kejsarsnitt som ersätter leverans utförs endast om det finns obstetriska indikationer, såsom hypoxi och svår retardation hos fostret, såväl som stora storlekar av barnet, smalmors bäcken eller några komplikationer.

Baby född

Den vackraste sak som en mamma kan göra för hennes bebis efter födseln har gått är att amma honom. I mjölk innehåller alla nödvändiga näringsämnen som hjälper barnet att växa och utvecklas, bilda dess immunitet. Förutom amning kan mamma använda sig för ytterligare kommunikation med smulan. Därför måste vi försöka behålla laktation och mata barnet med bröstmjölk så länge som möjligt.

Insulindosering, liksom en kost för amningstiden, bör rekommenderas av en endokrinolog. I praktiken har det observerats att amning kan leda till en kraftig minskning av sockerns nivå (hypoglykemi). För att förhindra att detta händer ska mamma dricka ett glas mjölk innan de matas.

Om en kvinna hade graviditetsdiabetes, senast 6 veckor efter leverans, är det nödvändigt att skicka en analys och bestämma nivån av fast blodglukos, samt att göra ett toleransprov (motstånd) mot glukos. Detta gör att du kan bedöma hur kolhydratmetaboliken går och om nödvändigt ändra maten.

Eftersom det finns risk för vidare utveckling av typ 2-diabetes, måste en kvinna efter förlossningen undersökas i flera år. En gång i 2-3 år är det nödvändigt att genomföra ett toleransprov och analysera socker på en tom mage. Om en toleransöverträdelse avslöjas, bör en undersökning genomföras årligen. Nästa graviditet kan planeras på ungefär ett och ett halvt år och var noga med att försiktigt förbereda sig för befruktning.

Åtgärder för att förutse diabetes under graviditeten

Det är nödvändigt att överge användningen av raffinerat socker, eliminera salta och feta livsmedel. Var noga med att inkludera i menyn fiber i form av kli, mikrocellulosa, pektin. Det är nödvändigt att flytta mycket, för en daglig promenad på minst 2 timmar utomhus. Om någon från nära släktingar lider av diabetes eller om kvinnans ålder är nära 40 år, då måste du två gånger om året mäta glukosnivån 2 timmar efter en måltid.

Normen för blodsockret hos gravida kvinnor som tagits från ett finger (kapillär) är från 4 till 5,2 mmol / liter på tom mage och inte högre än 6,7 mmol / liter två timmar efter en måltid.

Riskfaktorer för diabetes hos gravida kvinnor:

 • - En gravid kvinna är över 40 år gammal;
 • - Diabetes är närvarande i nära släktingar. Om en av föräldrarna lider av sjukdomen, blir risken fördubblad, om båda är sjuka tre gånger;
 • - Kvinnan tillhör en icke-vit ras;
 • - BMI (kroppsmassindex) före graviditeten var över 25;
 • - kroppsvikt ökar mot bakgrund av redan överviktig
 • - rökning
 • - vikten hos ett föregående barn överstiger 4,5 kg
 • - Tidigare graviditeter slutade i fosterdöd av okända skäl.

Diet för diabetes typ 2 gravid

Grönsaker, mejeriprodukter och fisksoppa kommer att vara lämpliga som första kurs. Soppa och borscht kan ätas endast vegetarian eller i en svag buljong.

Andra kurser - kyckling, magert fisk, lamm och magert nötkött. Grönsaker passar alla och i alla kvantiteter.

Var noga med att äta jästa mjölkprodukter (kefir, gräddfil, yoghurt, stearinost).

Som förrätt kan du använda kokad eller jellied fisk, mager skinka, hemlagad pate utan att tillsätta smör, ost eller Adygei-ost.

Från drycker kan du använda te med mjölk, mineralvatten, infusion av hundros.

Bröd måste vara diabetiker av råg grovmjöl. För söta, lämpliga sura frukter och bär, gelé på sackarin.

Födseln med typ 1-diabetes

Med god kompensation för diabetes och normal graviditet utförs vaginal leverans i god tid.
Vid dålig kompensation eller belastad graviditet (till exempel i närvaro av högvatten) kan arbetet utföras före tid - vid 36-38 veckor.

Ofta finns det behov av kejsarsnitt. Tilldela det med de befintliga komplikationerna - retinopati, nefropati under förhållanden där starka belastningar på kärlkontraindikationerna är kontraindicerade.
Ofta utvecklar kvinnor med diabetes ett mycket stort foster, vilket också är en indikation på kejsarsnitt.

5 kommentarer

Berätta för mig, vad är funktionsegenskaperna vid förlossning i typ 1-diabetes? Hur uppträder socker under födseln efter dem? Hur är en läkare skyldig att ta ett barn från en mor med diabetes, vilka tester att göra? Vilken utrustning behöver användas vid födseln med diabetes (ultraljud, CTG, kanske något annat)? Jag planerar att födas i september 2011, nu studerar jag sjukhus i Moskvas moderskap. Vad ska jag leta efter? Förra året CFPR hade jag operation för att avlägsna myom, allt gick bra, läkarna är kvalificerade och professionella, men de verkligen inte är kvalificerade endokrinolog, särskilt när diabetes operationer de absolut inte vet, ville stänga min pump, men i själva verket vid tidpunkten för operationen ökade sockret. Jag är helt beredd, skrev min endokrinolog Enz detaljerade instruktioner om hur man beter sig - hur man sticka glukos i fallet med hypoglykemi, vilken nivå av insulin installerad på verksamheten, och om det inte vore så, skulle de ha agerat sovdepovskie gamla sätt. Därför vill jag inte verkligen föda i CPSR, och jag vet inte var annat.

Jag vet att i Moskva vid födelsen av kvinnor med diabetes specialiserar sig på 1: a Gradskaya. Du kan också kontakta MONIAG, invånare i Moskva-regionen mottas där, men Muscovites gäller också.
Det är bättre att välja i förväg den plats där du planerar att föda. Det är lämpligt att i förväg besöka läkare på detta sjukhus för att träffa läkaren.

Nu om kännetecknen för förlossning.
På födelsedagen kan du inte injicera långvarigt insulin eftersom du måste stänga av insulinförsörjningen, eftersom du har en pump. Om så är nödvändigt regleras socker av skämt av kort insulin, för dig - av enstaka skämt.
Vanligtvis är kvinnor på sjukhus i förväg, de övervakar fostret varje dag.

Läkare kommer att diskutera med dig leveransmetoden i förväg - kejsarsnitt eller naturlig förlossning. Beroende på ditt hälsotillstånd vid leverans och befintliga komplikationer.
Om det inte finns några komplikationer, nu förekommer allt fler kvinnor med diabetes själva.
Under naturlig förlossning socker kan stiga - på grund av stress, ångest, smärta och för vissa faller - som den presterar en bra övning.

Under de första dagarna av barnet kommer att behöva kontrollera blodsockret, om nödvändigt, för att komma till glukos (med dålig kompensation för mamman under graviditeten producerar barnets bukspottkörteln mycket mer insulin än vad som behövs honom ensam och efter födseln fortsätter i samma arbete, därav hypoglykemi och barn. )

Tack så mycket för svaret! Jag observerar i 1 Gradskaya, de erbjuder att föda på 29: e sjukhuset, men det finns inte mycket bra recensioner om det på Internet. Kanske någon föddes i ett sjukhus med sjukdom med diabetes, vad bra eller dåligt kan du berätta? Jag skulle vilja höra minst en bra recension)))

Flickor! Berätta för oss vem som var kejsarsnitt. Hur det gick och hur barnets hälsa var. Tack på förhand!

[email protected]
Nuförtiden praktiseras naturlig förlossning hos kvinnor med diabetes. Caesarean görs i närvaro av komplikationer där naturlig förlossning är kontraindicerad.

Före operationen föreskriver läkaren alla nyanser med dig - insulinbehandling före operationen, bedövning etc.

Från de allmänna rekommendationerna:
- helt avbryts före operation (ibland kraftigt reducerad) långverkande insulindosen, operationsdagen förlängd insulin normalt inte.
-Vem är oftare väljer att inte narkos som bedövningsmedel och ryggmärgs eller Epidural sina fördelar jämfört med narkos är att kroppen är lättare att bära dem, en kvinna hör under förlossningen, är hon medveten och kan omedelbart ta barnet till händer.

Födda i typ 2-diabetes: Vem har fött gestationsdiabetes?

Födseln i diabetes bestäms individuellt med hänsyn till egenskaperna hos sjukdomsförloppet, dess svårighetsgrad, kompensationsgraden och det utvecklingsfostrets funktionella tillstånd samt förekomsten av obstetriska komplikationer.

Den nuvarande utvecklingsgraden av medicin ger dig möjlighet att föda upp diabetes mellitus typ 1 och 2 utan att överföra sjukdomen till utvecklingsfostret. Risken att överföra sjukdomen till barnet, om bara en kvinna har diabetes typ 1, är 2% och om fadern har sjukdomen ökar risken att utveckla sjukdomen till 5%. Med diabetes mellitus typ 1 eller 2 hos båda föräldrarna ökar sannolikheten för sjukdomen hos nyfödda till 25%.

En gravid kvinna med typ 1 och typ 2-diabetes bör ta ett ansvarsfullt angreppssätt vid graviditetsplaneringen. Detta beror på det faktum att när en gravid kvinna med diabetes förekommer i kroppen, genomgår kroppen förändringar som förvärrar tillståndet hos den förväntade mamman, vilket kan påverka barnets hälsa negativt.

Sådana förändringar kan vara:

 • postpartum generell försämring av kvinnans hälsa;
 • komplikationer kan uppstå som inte tillåter barnet att uthärda;
 • barnet som utvecklar sin prenatala utveckling kan få olika medfödda abnormiteter.

En kvinna med diabetes ska planera och förbereda sig för graviditet 3-4 månader före uppfattningen. En sådan lång beredning är nödvändig för att kompensera för effekten av den utvecklande sjukdomen på fostret.

Om graviditeten är normal, och sjukdomen befinner sig i kompensationsskedet, orsakar arbetets gång i diabetes inte problem, leverans sker i rätt tid.

De kvinnor som föds med diabetes, vet att om diabetes inte är fullt kompenserad, är det möjligt att bilda komplikationer som är tvungna att använda orsakssystemet i diabetes.

Efter 37 veckor rekommenderas att en planerad kejsarsnitt administreras.

Med diabetes typ 1 eller 2 behöver en gravid kvinna förhandsvala en medicinsk anläggning som har ett specialiserat modersjukhus. Att vara i en sådan institution är en gravid kvinna under en övervakning av en endokrinolog, om nödvändigt hjälper kvinnan av andra medicinska specialister.

Alla som föds med diabetes, vet att, både före födseln och efter födseln, måste nivån av sockerarter i kroppen övervakas regelbundet.

Vad är risken för diabetes för utveckling av foster?

Diabetes och graviditet är farliga eftersom med utvecklingen av sjukdomen ökar sannolikheten för en mängd defekter hos fostret. Detta beror på det faktum att det utvecklande fostret tar emot kolhydratmat från mamman och samtidigt som glukosen förbrukas får fostret inte den erforderliga mängden hormoninsulin, trots att utvecklingsbarnets bukspottkörtel inte utvecklas och inte kan producera insulin.

I diabetes typ 1 och 2 framkallar ett konstant tillstånd av hyperglykemi uppkomsten av en brist på energi, vilket leder till en onormal utveckling av barnets kropp.

Egna bukspottkörteln i fostret börjar utvecklas och fungera under andra trimestern. I fallet med sockeröverskott i moderns kropp börjar fostrets bukspottkörtel efter uppkomsten att uppleva ökad stress, eftersom det ger ett hormon som inte bara kan utnyttja glukos i sin egen kropp utan också normalisera moderns blodsockernivå.

Ökad insulinproduktion framkallar utvecklingen av hyperinsulinemi. Ökad insulinproduktion leder till hypoglykemi hos fostret, dessutom observeras fostrets nedsättning och asfyxi i fostret.

En mycket låg sockerhalt i fostrets kropp kan hota döden.

Gestationsdiabetes hos gravida kvinnor

Gravida kvinnor har en tendens att öka mängden socker i blodplasmen efter att ha ätit. Denna situation beror på accelerationen av processen för absorption av sockerarter och en ökning av tiden för absorption av livsmedel som konsumeras. Detta beror på en minskning av gastrointestinal aktivitet. I närvaro av sjukdomar i bukspottkörteln under graviditeten är det möjligt för en kvinna att utveckla graviditetsdiabetes.

För att identifiera predisponering för denna typ av sjukdom, genomförs den första dosen ett glukostoleransprov. Om ett negativt resultat uppnås under testet, ska det upprepade testet utföras mellan 24 och 28 veckors dräktighet.

Om det finns ett positivt testresultat är läkaren skyldig att observera den gravida kvinnan under hela graviditetsperioden, med hänsyn tagen till utvecklingen av någon typ av diabetes i kroppen. Toleransprovningen bör utföras efter en 8-14 timmars fastning, under vilken endast vatten är tillåtet. Den bästa tiden för testning är morgon.

Samtidigt med glukostoleransprovet tas blod från en ven för laboratorietestning. Efter att ha tagit venöst blod bestämmer laboratoriemetoden omedelbart hur mycket socker som finns i plasma.

Om analysen bestämmer blodsockret mer än 11,1 mmol / l, diagnostiseras kvinnan med graviditetsdiabetes.

Behandling av gravida kvinnor och förlossning i diabetes mellitus typ 1

En speciell diet används för att kompensera för svangerskapssymptom. Om det är nödvändigt att införa kostfoder bör man komma ihåg att energivärdet för de produkter som konsumeras av den gravida kvinnan inte kan minskas drastiskt. Avskaffandet av förtäring av högenergiprodukter innehållande stora mängder kolhydrater bör genomföras gradvis.

Korrekt näring av en gravid kvinna innebär konsumtion av en liten mängd mat åt gången. Det är bättre om användningen av mat kommer att vara fraktionerad - fem till sex gånger om dagen. Från kosten bör elimineras lätta kolhydrater och minska konsumtionen av feta livsmedel.

Detta beror på det faktum att lätta kolhydrater dramatiskt kan öka sockerhalten i blodet och fett med insulinbrist leder till bildandet av ketonkroppar, vilket orsakar förekomst av förgiftning. I kost av gravida kvinnor måste vara närvarande färsk frukt och grönsaker, liksom gröna.

En kvinna bör ständigt övervaka sockret i kroppen och justera dosen av insulin beroende på denna indikator. Om kosten inte sänker nivån av socker i blodet, föreskriver läkaren, som övervakar graviditeten, behandling med insulin.

Tabletter för att sänka blodsockret rekommenderas inte under denna period, eftersom de kan skada fostret. För korrekt val av insulindoser under behandling bör en gravid kvinna införas på sjukhus i endokrinologiska avdelningen hos en medicinsk institution.

Om en kvinna diagnostiseras med graviditetsdiabetes, är vaginal leverans i perioder som inte överstiger 38 veckor det bästa alternativet. Stimulering av arbetet bör ske under konstant övervakning av en läkare för den gravida kvinnan. Stimulera arbetsaktiviteten är nödvändig efter undersökningen av kroppen hos en kvinna och fostret.

Ett barn som är fött vid denna tid tolererar processen med fysiologisk förlossning.

Vid användning av graviditetsdiabetes för behandling av insinsjukdom bestämmer endokrinologen efter födseln behovet av ytterligare användning av insulinbehandling.

De kvinnor som föder upp diabetes vet att en kejsarsnitt som ersätter leverans utförs endast när det finns obstetriska indikationer för detta.

Sådana indikationer kan vara sannolikheten för hypoxi, utvecklingsfördröjning eller andra komplikationer.

Leverans av patienter med diabetes

I närvaro av diabetes och förlossning, och hela graviditetsprocessen bör vara under strikt övervakning av en endokrinolog.

Frågan om hur man väljer tid för leverans av en läkare bestäms individuellt och beror på flera faktorer. De viktigaste är bland annat:

 • svårighetsgrad av sjukdomen
 • graden av ersättning som används
 • villkor för ett utvecklande barn
 • Förekomsten av obstetriska komplikationer.

Oftast på grund av ökningen av antalet olika överträdelser utförs leveransen vid 37-38 veckor.

Det bästa alternativet är leveransmetoden, där barnet kommer att födas genom moderns födelsekanal. Under födelseprocessen mäts blodglukosenivån varannan timme i den delurienta kvinnan. Detta krävs för att adekvat sönderdelning av diabetes mellitus med insulinbehandling.

Frågan om spontan förlossning accepteras när fostret är flitigt och om kvinnan har ett bäck av normal storlek, såväl som i avsaknad av komplikationer hos fostret och moderen, som orsakas av diabetes. En kejsarsnitt utförs om det gravida barnet i den gravida kvinnan är första och fostret är stort i storlek med ett litet bäcken i kvinnan.

Vid förlossning i diabetes mellitus av den första typen utförs glykemi kontrollen nödvändigtvis, syftet med denna procedur är att minska sannolikheten för ett hypoglykemiskt tillstånd upp till en hypoklykemisk koma. Under arbetskänslor förekommer aktivt muskulärarbete, vilket leder till en kraftig minskning av mängden socker i blodplasman utan användning av preparat som innehåller insulin.

Genomförande av nyföddens återupplivning

Den grundläggande principen om återupplivning för nyfödda beror på dess skick, mognad och metoder som används under leveransen. Hos nyfödda som är födda från mödrar med diabetes är det mycket ofta bevis på tecken på diabetisk fetopati som kan uppträda med varierande frekvens i olika kombinationer.

Barn som är födda med tecken på diabetisk fetopati kräver särskild vård. Först efter födseln kräver sådana nyfödda särskild övervakning av andning, glykemi, acidos och eventuell skada på centrala nervsystemet.

De huvudsakliga principerna för återupplivning är:

 1. Förebyggande av utvecklingen av tillståndet av hypoglykemi.
 2. Genomförande av dynamisk övervakning av barnets tillstånd.
 3. Genomförande av syndrombehandling.

Vid den första nyfödda perioden anpassar nyfödda med diabetisk fetopati sig mycket hårt till omvärlden. Allvarlig anpassning åtföljs ofta av utvecklingen av sjukdomar som konjugation gulsot, giftig eritrema, en signifikant minskning av kroppsvikt och dess långsamma återhämtning till normala parametrar. Videon i den här artikeln hjälper till att hantera vad som gäller sockerns norm.

Fler Artiklar Om Diabetes

Många människor är rädda för att använda honung med högt blodsocker. Trots det höga innehållet av sockerarter och enkla kolhydrater är inte biodling kontraindicerad för diabetiker.

Diabetes mellitus är en sjukdom som kännetecknas av en överträdelse av kolhydratmetabolism i kroppen. Det förändrar radikalt kosten hos en person som är tvungen att helt återuppbygga sin vanliga livsstil.

I den moderna världen växer trenden mot hälsosam mat och därmed avvisandet av stora mängder kolhydrater, inklusive socker. Idag förklarar forskare offentligt att denna produkt är skadlig för kroppen.